• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Xã Lao Chải thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
Ngày xuất bản: 19/12/2023 10:40:00 SA
Lượt đọc: 1364

 Được sự quan tâm của Đảng ủy xã Lao Chải, sự phối hợp giữa các đoàn thể xã nên công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực; các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân được niêm yết công khai, rõ ràng về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, công tác cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính để hạn chế tối đa những giấy tờ không cần thiết, giảm được phiền hà cho tổ chức, công dân.

 

Bộ phận một cửa của xã Lao Chải giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

   Công chức chuyên môn phụ trách giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã nhận thức rõ trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Do đó bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân đến giao dịch. Trong 9 tháng đầu năm, xã đã tiếp nhận 586 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: Tiếp nhận trực tuyến: 59 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 527 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn. UBND xã thường xuyên tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thông qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Bên cạnh đó công chức chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa còn hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công để người dân nộp hồ sơ trực tuyến, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và giải quyết theo quy trình; đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận được số hóa, xử lý trên phần mềm.

   Thời gian trong cuối tháng 12 (quý IV) bộ phận một cửa của xã đang tiếp tục tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa, một cửa liên thông”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024