• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

UBND huyện Mù Cang Chải triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND huyện và triển khai kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Ngày xuất bản: 15/12/2023 4:59:00 CH
Lượt đọc: 831

 

 Kết thúc phiên họp thứ 2, Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trieernkhai Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội - Kế hoạch đầu tư công,; giao dự toán thu chi nhân sách năm 2024. Dự có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thường trực HĐND huyện, UBND huyện lãnh đạo các ngành và các xã.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai các Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT – XH, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. UBND huyện đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; ban hành chỉ thị, chương trình hành động và hướng dẫn tổ chức triển khai. Theo đó, trong năm 2024 UBND huyện giao 48 chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 14 chỉ tiêu giao cao hơn so với tỉnh. Đồng thời cụ thể hóa và giao 296 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, thu cân đối đạt 168 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối 153 tỷ và 55 tỷ thu từ đất. Để đạt được mục tiêu trên, huyện đề ra các giải pháp chủ yếu: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém của năm 2023; các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn cần sớm giao và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT - XH; phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển KT – XH, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chuyển đổi số toàn diện gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Kết luận hội nghị đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng Khang yêu cầu các địa phương bám sát các nhiệm vụ được giao về phát triển kinh tế, quán triệt triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND, quy định của UBND về vốn ngân sách và trên cơ sở các nhiệm vụ được giao các địa phương giao cụ thể và hoàn thành trước 30/12; tiếp tục bám sát định hướng quan điểm chỉ đạo theo các Nghị quyết của các cấp và Huyện ủy, HĐND để giao cho các địa phương, khuyến khích các địa phương phấn đấu cao hơn so với chỉ tiêu được giao; thu chi ngân sách cần căn cứ các quy định để thu chi đảm bảo, đảm bảo thu đúng, đủ ngân sách nhà nước; bố trí thường xuyên ngân sách nhà nước đảm bảo chi theo đúng tiêu chuẩn và quy định, không thấp hơn mức dự phòng UBND huyện giao; phân bổ sớm các nguồn vốn theo quy định luật đầu tư công nhất là các dự án phát triển vùng; khuyến khích huy động các nguồn lực khác vào xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn. Các địa phương giao ngân sách đảm bảo đúng luật, Phòng Tài chính khẩn trương hoàn thành các quyết định gửi các sở ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, kịch bản thu để điều hành thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành trước 15/1 về huyện.

A Lù – A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024