• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

UBND Mù Cang Chải: Triển khai thực hiện Lập Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới
Ngày xuất bản: 08/03/2022 4:09:00 CH
Lượt đọc: 2377

Sáng ngày 08/03/2022, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Lập Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan đơn vị; thành viên Ban chỉ đạo XDNTM huyện; chủ tịch 14 xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị triển khai thực hiện Lập Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới

Theo báo cáo, năm 2011 huyện Mù Cang Chải đã tiến hành lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã. Thời gian lập điều chỉnh quy hoạch chung đã duyệt chỉ xác định lộ trình trong giai đoạn 2011 - 2020, chưa định hướng đến năm 2030. Việc lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn phù hợp với giai đoạn tiếp theo của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồ án quy hoạch vùng huyện và quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2030 và định hướng đến năm 2030.

Tại hội nghị UBND huyện Mù Cang Chải đã triển khai kế hoạch thực hiện Lập Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới huyện Mù Cang Chải. Để cụ thể hoá Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, đồ án quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải, quy hoạch đất huyện Mù Cang Chải đến năm 2030. Bổ sung và xây dựng phương án, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển ngành nghề, quy hoạch tổ chức không gian mạng lưới điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện có, mặt bằng khu dân cư mới trên địa bàn xã, để đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời phù hợp với quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải đến năm 2030.

Xây dựng quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết làm cơ sở pháp lý việc lập đề án, dự án đầu tư và làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật. Cùng với đó, UBND các xã là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan khác có liên quan tham mưu đề xuất với UBND huyện về tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện và các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Lập Quy hoạch chung xã nông thôn mới, hướng dẫn cụ thể chi tiết các tiêu chí thủy lợi, tiêu chí về mô hình, tổ chức sản xuất trong phương án quy hoạch. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các xã, tham mưu đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực kinh tế tập thể đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu về dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời, đưa ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện đồ án về quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện hoàn thành kế hoạch bản đồ lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc và chất lượng, các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt và hiệu quả việc lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới tại địa phương mình. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cần thường xuyên quan tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện tại các xã, thị trấn đảm bảo theo quy định. Phấn đến 25/03/2022, cơ bản các xã lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới gửi về UBND huyển để thẩm định và phê duyệt đồ án để thực hiện theo lộ trình. Các cơ quan quan như Phòng kinh tế và Hạ tầng; Phòng tài chính - Kế hoạch và các phòng ban, đơn vị tổ chức trên địa bàn huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, thẩm định và hướng dẫn nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; Hướng dẫn tiêu chí về quy hoạch, Giao thông, điện, nhà ở dân cư, cơ sở hạ tầng nông thôn. Đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển xây dựng hệ thống giao thông nông thôn; Tham mưu cho huyện phê duyệt dự toán, cấp kinh phí tổ chức thực hiện dự án theo đúng tiến độ; hướng dẫn nội dung về cơ chế tài chính, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương trình./.

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.11.2023

chương trình phát thanh 27.11.2023

chương trình phát thanh 25.11.2023