• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2022
Ngày xuất bản: 24/10/2022 4:13:00 CH
Lượt đọc: 908

  Sáng ngày 24/10/2022, UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 và những tháng  cuối năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến - Phs Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 10 cũng như 10 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vào sản xuất. Tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt các cây trồng hiện có. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt 10 tháng ước đạt 45.126 tấn, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Sản lượng chè búp tươi 10 tháng đầu năm ước đạt 230 tấn, đạt 109,5% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thực hiện trồng 14 hạ cây ăn quả theo Đề án phát triển cây ăn quả huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2021 – 2025; 69 ha cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó: 40 ha cây hồng giòn, 29 hạ cây lê). Công tác chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi được quan tâm triển khai kịp thời, tổng đàn gia súc chính 10 tháng ước đạt 84.730 con, đạt 102% kế hoạch giao, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 3.900 tấn, đạt 95,1% kế hoạch giao, tăng 30,0% so với cùng kỳ. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐN của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; Chương trình 30a năm 2021 và năm 2022; nghiệm thu 126/141 cơ sở; số tiền giải ngân 1,773 tỷ đồng. Làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hanh”. Hoàn thành công tác trồng rừng năm 2022 với tổng diện tích rừng trồng đạt 757,6 ha/400 ha, đạt 189,4% kế hoạch, tăng 307,2% so với cùng kỳ; chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho Nhân dân với tổng số tiền 55,02 tỷ đồng. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; về công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 theo Bộ Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể dăng ký 07 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, hiện có 5/7 chủ thể đăng ký Chương trình OCOP năm 2022 đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại - Dịch vụ; Xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm. Trong 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 389,4 tỷ đồng (tương đương giá hiện hành 596,98 tỷ, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 384,2 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện. 

Công tác thu chi ngân sách: Trong 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 732,4 tỷ đồng đạt 112,9% so dự toán tỉnh và 112,5% dự toán huyện giao. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 108,3 tỷ đồng (Bao gồm: thu tiền đất 25,5 tỷ đồng, thu cân đối 82,8 tỷ đồng), đạt 81,4% dự toán tỉnh, đạt 80,2% dự toán huyện giao, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 10 tháng ước đạt 547,1 tỷ đồng, đạt 101,6% so với dự toán tỉnh và đạt 101,2% dự toán huyện giao. Tổ chức thành công các hoạt động du lịch khám phá mùa vàng năm 2022, Festival khen mông năm 2022 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 – 18/10/2022) đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm với doanh thu trên 100 tỷ đông; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm và chú trọng không để dịch bệnh xảy ra. Việc chăm lo cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thới

  Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh, xã hội, Quốc phòng - An ninh trong tháng 11 cũng như năm 2022, tại hội nghị các đã dại biểu đã thẳng thắn chỉ ra các hạn còn hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh, chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ý chỉ đạo của đồng chí, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn cần bám sát kế hoạch, kịch bản về phát triển kinh tế, xã hội của huyện, nhất là Kế hoạch số 64 của Huyện uỷ để tập trung các nhóm giải pháp về thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp; tập trung tuyên truyền cho Nhân dân về công tác quản lý đất đai; chú trọng công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời; chú công tác PCCCR trong mùa khô hanh; chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022 - 2023; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đảm bảo công tác an ninh trật tự; chú trọng công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023;

           A Cớ 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 30.9.2023

Chương trình phát thanh ngày 29.9.2023

chương trình phát thanh 28.9.2023