• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp nhận thức kết nạp đảng
Ngày xuất bản: 20/05/2024 3:47:00 CH
Lượt đọc: 320

 Sáng ngày 20/5/2024, Trung tâm chính trị huyện Mù Cang Chải đã khai giảng lớp nhận thức kết nạp Đảng. Dự có lãnh đạo Ban Tuyên  giáo Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

 

Toàn cảnh khai giảng lớp nhận thức thức về Đảng

  Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này có gần 51 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ trong huyện. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu và trao đổi các chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cưỡng lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và những nội dung chuyên đề cơ bản chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

  Phát biểu tại lớp học đồng chí Trần Quang - Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của các Cấp ủy đảng, có ý nghĩa và có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng đảng; mỗi tổ chức đảng phát triển thêm một đảng viên mới là tăng thêm sức mạnh sức chiến đấu của chi bộ nói riêng và của toàn đảng nói chung. Những quần chúng ưu tú tại lớp bồi dưỡng thực sự là những quần chúng xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất. Có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, là những người có lý tưởng cách mạng, tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong đoàn thể, Nhân dân, được cấp ủy đảng phát hiện, bồi dưỡng. Đồng chí yêu cầu các học viên học tập thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo chương trình của ban tổ chức lớp học đề ra.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng HCM, về lịch sử hào hùng của dân tộc cho các học viên, củng cố, nâng cao lòng yêu nước, tôn trọng và tuân thủ hiến pháp, pháp luật, từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xác định phương hướng phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá quá trình học tập, đây cũng là điều kiện quan trọng để các học viên được xét kết nạp vào Đảng.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 22.06.2024

chương trình phát thanh 21.06.2024

chương trình phát thanh 20.06.2024