• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè năm 2021
Ngày xuất bản: 16/08/2021 10:12:00 SA
Lượt đọc: 209

 Thực hiện Hướng dấn số 19, ngày 20/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về hướng dẫn, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Sáng ngày 16/8/2021,  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2021 với hình thức trực tuyến tại 36 điểm cầu (Trong đó, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 điểm và 35 điểm ở các cơ sở giáo dục) trong toàn huyện cho trên 1.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên ngành Giáo dục huyện Mù Cang Chải

Trong thời gian 2,5 ngày, lớp bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện sẽ được các đồng chí báo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, huyện; Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 21, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái; Nghị quyết số 22, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 06, ngày 30/10/2020 của Huyện ủy Mù Cang Chải về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chuyên đề toàn khóa năm 2021 của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tình hình kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm trong thực hiện “Mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường giáo dục tư tưởng giáo chính trị, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, ý thức kỷ luật, kỷ cương công vụ, văn hóa công sở; công khai minh bạch, dân chủ cơ sở, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục huyện Mù Cang Chải yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trường cùng tham gia học tập tại các điểm cầu, cần nêu cao trách nhiệm của người quản lý, người lãnh đạo trong đơn vị trong quá trình tham gia và tiếp thu nội dung của đợt tập huấn. Đồng thời quán triệt, nghiêm túc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Mỗi cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn phải thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu để tiếp thu được đầy đủ các nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, để tuyên truyền đến đông đảo Nhân dân. Kết thúc lớp tập huấn mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung bài viết phải đảm bảo chất lượng, sát với nội dung đã được học tập, nghiên cứu theo các chuyên đề. Thông qua lớp bồi dưỡng này, nhằm nâng cao nhận thức về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực đánh giá, năng lực tổ chức, quán lý hoạt động của giáo viên trong các cơ sở giáo dục./.

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 27.11.2021

chương trình phát thanh 26.11.2021

chương trình phát thanh 25.11.2021