• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm tốt công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT
Ngày xuất bản: 11/01/2023 10:23:00 SA
Lượt đọc: 1146

      Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

       Để đảm bảo quyền lợi và chế độ cho giáo viên, nhất là xét tặng các danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Thực hiện Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT, ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3224/UBND-VX, ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 185/KH-SGDĐT, ngày 13/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Yên Bái lần thứ 16 - năm 2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã bám sát Công văn của tỉnh và ban hành Công văn số 404/PGDĐT-TĐKT ngày 03/11/2022 về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, triển khai đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trực thuộc.

      Việc xét tăng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND) và Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) là các danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

      Sau hơn 01 tháng triển khai, xét chọn công khai ở từng đơn vị đảm bảo đúng quy trình và điều kiện tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Công văn số 4732/BGDDT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023. Đến 12/12/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã nhận được 04 hồ sơ từ các đơn vị trực thuộc gửi về đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2023. Để đảm bảo việc xét tặng danh hiệu cao quý cho sự nghiệp giáo dục, huyện Mù Cang Chải thăm dò ý kiến của quần chúng Nhân dân, tiếp tục xét và đề nghị UBND tỉnh Yên Bái xét đề nghị cho các cá nhân danh hiệu cao quý dưới đây. Dưới đây là trích ngang thành tích về các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023.