• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2021-2022, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.
Ngày xuất bản: 25/12/2020 9:58:00 SA
Lượt đọc: 1874

 Sáng ngày 25/12/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2021-2022, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đông đủ hiệu trưởng và kế toán các trường học trên địa bàn huyện.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2021-2022, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

Trong năm học 2020-2021 mạng lưới trường lớp được rà soát, sắp xếp lại với số lượng, quy mô phù hợp; công tác huy động, duy trì số lượng học sinh được quan tâm; công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng cao được trú trọng; chất lượng học sinh đại trà có những chuyển biến tích cực, chất lượng học sinh mũi nhọn tiếp tục được nâng lên; công tác CMC-PCGD được duy trì vững chắc; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được trú trọng; công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục được quan tâm cả về phẩm chất đạo đức, lối sống và chuyên môn-nghiệp vụ; tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp học tăng hơn so với cùng kỳ năm trước; CSVC, trang thiết bị được tăng cường; công tác quản lý không ngừng được đổi mới.

Hiện nay, toàn ngành Giáo dục có 36 đơn vị trường, trong đó 15 trường Mầm non, 7 trường tiểu học, 6 trường THCS, 8 trường TH&THCS. Trong đó trường Phổ thông dân tộc bán trú là 19 trường, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 19,4%. Tổng số 622 lớp với  20.820 học sinh đạt 99,9% so với kế hoạch giao. Trong đó: Ngành học Mầm non có 193 nhóm lớp, 5.680 cháu đạt 100,8% so với kế hoạch giao. Bậc Tiểu học có tổng số 271 lớp, với 8.894 học sinh đạt 99,6% so với kế hoạch giao tăng 0,12% so với năm học trước. Trong đó: Lớp 2 buổi/ngày 244 lớp; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đi học đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 99,4%; học sinh bán trú 6.478 học sinh. Đối với Bậc Trung học cơ sở có tổng số 14 trường với 158 lớp, 6.246 học sinh đạt 99,4% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,2%. Lớp 2 buổi/ngày 12 lớp với 420 học sinh; học sinh bán trú là  3.967 học sinh.

Công tác Phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, Phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, xóa mù chữ mức độ 1 đạt 14/14 xã, thị trấn. Hoàn thành 1 lớp phổ cập giáo dục THCS, với 32 học viên tại xã Nậm Có. Công nhận hoàn thành 10 lớp XMC, với 235 học viên và 3 lớp giáo dục tiếp tục sau biết chữ 90 học viên.

Năm học 2021 - 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đề ra mục tiêu thực hiện 37 đơn vị trường, 55 điểm trường lẻ. Thực hiện 01 trường đạt chuẩn quốc gia là trường  Mầm non Sơn Ca xã Nậm Khắt. Thực hiện 642 lớp với 21.205 học sinh, phấn đấu trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%; huy động trẻ nhà trẻ ra lớp học đạt 14,6%, trẻ học mẫu giáo đạt 91,5%, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp học đạt 99,4%, trẻ mẫu giáo 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đạt 100%.

Phấn đấu học sinh tiểu học hoàn thành cấp học đạt 98% trở lên; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 99% trở lên; huy động 99% trở lên số trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 90% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày trở lên; 99% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được huy động vào học lớp 6.

Phấn đấu học sinh THCS hoàn cấp học đạt 90% trở lên: Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%; Phấn đấu 55% số học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào học THPT và bổ túc THPT, tỷ lệ yếu, kém dưới 1%. Duy trì 14/14 Trung tâm học tập cộng đồng: 14/14 xã, thị trấn, Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.04.2021

chương trình phát thanh 14.04.2021

chương trình phát thanh 13.04.2021