• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tích cực thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”
Ngày xuất bản: 13/10/2022 10:07:00 SA
Lượt đọc: 480

 Để thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30/10/2020 của Đảng bộ huyện về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2021-2025. ngành giáo dục huyện đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-PGDĐT ngày 19/5/2021 để triển khai mô hình “Ngành giáo dục và đào tạo Mù Cang Chải với Ngày cuối tuần cùng dân” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; định hướng 12 mô hình điển hình đối với tập thể, 03 mô hình điển hình tiên tiến đối với cá nhân.

 

Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện bằng phong trào như Cùng em đến trường”, thực hiện tốt công phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền vận động học sinh đến trường, đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp, tỷ lệ học sinh  bỏ học giảm. Hoặc đối với cấp học Mầm non triển khai phong trào “Gia đình nói tiếng Việt” thông qua hoạt động “Câu lạc bộ cha mẹ trẻ” của Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em Mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025”, hầu hết ở các trường mầm non giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền vận động, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh tăng cường khả năng giao tiếp bằng Tiếng Việt. Đối với cấp phổ thông, triển khai phong trào “Vì sự tiến bộ của học sinh”, giáo viên đến nhà các học sinh tuyên truyền vận động, tư vấn về thực hiện các nhiệm vụ học tập đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tư vấn giáo dục hướng nghiệp, công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, để phụ huynh, học sinh, mọi tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn về chủ trương phân luồng của Trung ương, của tỉnh và huyện góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và xây dựng Nông thôn mới. 

Hùng Mạnh BTG huyện Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.01.2023

chương trình phát thanh 27.01.2023

chương trình phát thanh 26.01.2023