• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ngành GD- ĐT huyện MCC bồi dưỡng chính trị hè cho trên 1.200 cán bộ, giáo viên và nhân viên
Ngày xuất bản: 11/08/2022 10:20:00 SA
Lượt đọc: 250

 Sáng ngày 11/8/2022, tại Trường PTDTNT THCS huyện, Phòng Giáo Dục và Đào tạo phối với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ khai mạc các lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho trên 1.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải. Dư buổi khai mạc có lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và học viên.

 Toàn cảnh buổi khai mạc

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 1.200 cán bộ, giáo viên và nhân viên thuộc 3 cấp học, là bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở và chia thành 12 lớp, mỗi cấp gồm 4 lớp thời gian bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm nay 6 ngày từ ngày 11-16/8/2022. Trong thời gian bồi dưỡng các học viên sẽ được các báo cáo viên Cấp uỷ huyện truyền đạt 4 chuyên đề, đó là chuên đề nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết quả hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 và chuyên đề tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022. kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu các chuyên đề của học viên./.

 

A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 27.9.2022

chương trình phát thanh 26.9.2022

chương trình phát thanh 25.9.2022