• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Nậm Có tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023.
Ngày xuất bản: 27/02/2023 2:18:00 CH
Lượt đọc: 2416

 Sáng ngày 27/02/2023, xã Nậm Có đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Tuấn Hùng - UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; các đồng chí Thường trực  Đảng ủy, HĐND, UBND, các đồng chí Ban chấp hành đảng bộ xã; cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ bản.

 

Báo cáo viên Cấp ủy huyện truyền đạt các nội dung cơ bản liên quan đến chuyên đề năm 2023 cho các đồng chí UVBCH Đảng bộ và các chi bộ của xã Nậm Có.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã được báo cáo viên Cấp ủy huyện truyền đạt các nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh". Thông qua chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, phát huy tinh thần phê và tự phê bình, quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao nhận thức về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh tạo khối thống nhất trong công tác phê và tự phê bình gắn với dân chủ tại cơ sở, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của Nhân dân,

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, để góp phần đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững. Nội dung chuyên đề cũng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội  Đảng bộ xã đề ra. Từ đó, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển của địa phương, góp phần xây dựng huyện Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo trong năm 2025 và đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

 

 

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuấn Hùng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã ghi nhận kết quả mà xã đã đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế của địa phương trong năm; đồng chí yêu cầu xã chỉ đạo kiểm tra việc triển khai học tập chuyên đề năm 2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ với nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, tổ chức đảng, chi bộ, cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.  Tập trung chăm sóc vụ đông xuân đã gieo cấy và tiếp tục làm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đông xuân; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống cháy rừng cho Nhân dân trên địa bàn, quản lý nguồn tài nguyên rừng, làm tốt công tác quản lý đất đai, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, bản đạt nông thôn mới, xây dựng kịch bản thu chi cân đối trên địa bàn, quan tâm chăm lo cho giáo dục nhất là duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp và nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác giảng dạy; bám sát Nghị quyết 10 về phát triển du lịch trong đó chú trọng đến phát triển các mô hình du lịch hiệu quả gắn với hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; tăng cường công tác chuyển đổi số; tập trung làm tốt công tác quốc phòng an ninh; tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó cần lựa chọn chủ đề chủ điểm, tuyên truyền ngắn gọn đến cán bộ đảng viên; đội ngũ cán bộ công chức cần chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan đơn vị đi đầu trong các hoạt động, lấy đó làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác kiểm tra giám sát, tăng cường nắm bám tình hình, trong đó MTTQ và các ngành đoàn thể cần vào cuộc một cách sâu rộng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến Nhân dân.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 18.06.2024

chương trình phát thanh 17.06.2024

chương trình phát thanh 15.06.2024