• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải xây dựng nền hành chính minh bạch hiệu quả
Ngày xuất bản: 19/12/2020 4:04:00 CH
Lượt đọc: 2217

 Với phương châm xây dựng nền hành chính minh bạch hiệu quả gắn với mô hình chính quyền điện tử thân thiện với nhân dân, năm 2020 huyện Mù Cang Chải dã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng chung tay góp sức cải cách thủ tục hành chính, với quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên bảng xếp hạng giữa các huyện thị thành phố.

 

Người dân đến làm việc tại bộ phận phục vụ ành chính công

Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, năm 2019 huyện Mù Cang Chải được xếp loại nằm ở tốp cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính giữa các huyện thị thành phố, do vậy bước sang năm 2020 này khi bước vào thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính huyện Mù Cang Chải đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 30c của Chính phủ Quyết định số 2737 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2020 và những năm tiếp theo. Cùng với đó huyện đã ban hành các văn bản: Quyết định và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước với các mục tiêu:Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo sự đồng thuận của tổ chức và người dân. Hàng tháng và quý huyện thành lập đoàn công tác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch việc thực hiện thủ tục hành chính của các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nhằm xây dựng chính quyền thân thiện công sở vì dân phục vụ. Đặc biệt huyện còn làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét công tác thi đua khen thưởng của địa phương. Cùng với đó công tác cải cách thể chế cùng được huyện Mù Cang Chải quan tâm thực hiện, trong năm huyện đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội đang còn hiệu lực. Các ngành như tư pháp, y tế, văn hóa xã hội cũng tích cực tham mưu cho huyện ban hành các quy định phù hợp với tình hình thực tế tại vùng cao. Qua đó công tác theo dõi thi hành pháp luật được các cơ quan đơn vị và xã thị trấn quan tâm, phương pháp triển khai thi hành pháp luật đã đi vào chiều sâu đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp cao và có sự đổi mới sáng tạo. Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hoàn thành đúng thời hạn, góp phần sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật một cách khoa học, tạo điều kiện cho việc tra cứu thực hiện khi giải quyết các thủ tục hành chính từ huyện đến các xã thị trấn trên địa bàn.

 

Ban chỉ đạo CCHC tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại huyện Mù Cang Chải

Nhằm đổi mới hiện đại hóa nền hành chính đảm bảo nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong năm huyện Mù Cang Chải đã tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin từ huyện đến cấp xã, toàn huyện đã có 14/14 xã, thị trấn đã kết nối mạng Internet; nâng cấp đường truyền băng thông rộng đáp ứng được các điều kiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Đề án Chính quyền điện tử. Số đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành gồm 65 cơ quan, đơn vị; 100% các văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước, các xã đã được trang bị và kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia. 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ. 100% cơ quan, đơn vị thuộc huyện trao đổi văn bản điện tử qua ứng dụng phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp quản lý văn bản đến và đi. 100% các hồ sơ giải quyết tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã được thực hiện qua môi trường mạng. Huyện còn cung cấp công khai các số liệu, dữ liệu để thiết lập Website trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái, Trang thông tin điện tử của huyện và thêm các tính năng chia sẻ mạng xã hội đã và đang trở thành cầu nối trực tiếp giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 13/5/2021

chương trình phát thanh 12.5.2021

chương trình ngày 11.5.2021