• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá thu hút đầu tư từ đầu nhiệm kỳ đến nay và bàn phương hướng trong thời gian tới.
Ngày xuất bản: 16/02/2023 3:10:00 CH
Lượt đọc: 2409

 Sáng ngày 16/02/2022, huyện Mù cang Chải đã tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Dự tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực UBND huyện và các ngành liên quan.

 

Toàn cảnh điểm cầu tại huyện Mù Cang Chải.

Theo báo cáo, ngay từ đầu nhiệm kỳ tỉnh Yên Bái xác định thu hút đầu tư là chìa khóa để phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Chỉ thị số 29 ngày 10/10/2022 về tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn. Trong đó, xác định rõ những quan điểm, mục tiêu và những định hướng lớn trong công tác thu hút đầu tư, làm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng để các Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện.

Từ đó đã thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Yên Bái đạt được nhiều kết quả khả quan, toàn tỉnh có 104 dự án được cấp mới quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 19.502 tỷ đồng. Trong đó có 11 dự án FDI, tổng vốn đăng ký là 56,46 triệu USD, tương đương khoảng 1.326,8 tỷ đồng.  Năm 2021, Yên Bái đứng thứ 35/54 tỉnh, thành phố. Cơ cấu lĩnh vực thu hút đầu tư phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và cơ cấu kinh tế, cũng như định hướng các ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh… Yên Bái đang dần trở thành điểm đến có sức hấp dẫn và quan trọng trong chiến lược đầu tư kinh doanh của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhiều nhà đầu tư mới đã và đang quan tâm đầu tư vào tỉnh như: Tập đoàn BB Group, Tổng công ty Viglacera, Flamingo Holding Group… 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Quy mô chất lượng thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng; quá trình triển khai các dự án của các nhà đầu tư còn chậm, các khó khăn, vướng mắc chậm được giải quyết; môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện rõ nét, các thủ tục hành chính có liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai còn mất nhiều thời gian.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác thu hút đầu tư và đề xuất giải pháp để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong thời gian tới. 

Theo đó, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, thủ tục cấp phép đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm mở rộng công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo đột phá trong thu hút đầu tư…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đồng chí Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác thu hút đầu tư đã được các Cấp ủy, chính quyền, địa phương, sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có những điểm mới, có tính chất nổi trội và có sự tiến bộ so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. Dự báo về bối cảnh tình hình năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy đã nhấn mạnh 4 quan điểm chỉ đạo của tỉnh là: Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tập trung triển khai thực hiện với nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất bảo đảm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút được những nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính, có khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, góp phần quan trọng và tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo để hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Thu hút đầu tư phải gắn với quan điểm và triết lý phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Xác định thu hút đầu tư phải có chương trình kế hoạch cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng và trọng tâm trọng điểm, phấn đấu mở rộng quy mô nhưng phải coi trọng chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư. Đồng thời quan tâm cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khan, giải quyết các điểm nghẽn về thu hút đầu tư. 

Mục tiêu tổng quát, đó là cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025. 

Đối với chỉ tiêu cụ thể cần xác định cho từng năm và cả giai đoạn 2023 - 2025, trong đó mỗi năm mỗi huyện, thị phải thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư, mỗi ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư. Mỗi năm, toàn tỉnh thu hút từ 60 - 80 dự án đầu tư. 

Về nhiệm vụ, giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị các Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp theo Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ. Tăng cường quán triệt phổ biến các chủ trương nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách pháp luật về thu hút đầu tư, tạo sự thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của các ngành, cấp, địa phương về công tác thu hút đầu tư. Xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, các sở, ngành, địa phương trong thu hút đầu tư, coi chất lượng và kết quả thu hút đầu tư là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm của cấp ủy, cơ quan, địa phương và của người đứng đầu.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư trong đó xác định rõ mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có phân công rõ ràng đối với các sở, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị và người đứng đầu. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Trên cơ sở đó xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh ngành, địa phương, lĩnh vực. 

Tập trung ưu tiên các nguồn lực để phát triển hạ tầng và giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ cho thu hút đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng kết hợp với đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư. 

Xây dựng số hóa và công khai hệ thống thông tin về thu hút đầu tư; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho đến khi cấp được quyết định chủ trương đầu tư so với hiện nay. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động thu hút đầu tư theo tinh thần chủ động, linh hoạt, chuyên nghiệp, hiệu quả, khả thi; tập trung cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thu hút đầu tư trên địa bàn. 

Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư trong đó thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, các bộ phận hỗ trợ đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các thể chế chính sách liên quan đến thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh…

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.07.2024

chương trình phát thanh 19.07.2024

chương trình phát thanh 18.07.2024