• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải hội nghị đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022
Ngày xuất bản: 27/10/2022 2:17:00 CH
Lượt đọc: 2879

 Sáng ngày 27/10/2022, Hội đồng giáo dục pháp luật huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

 Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật 10 tháng đầu năm 2022

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực ngay từ công tác lãnh, chỉ đạo của các Cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; các Ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các xã, thị trấn; các tổ hoà giải; các Câu lạc bộ pháp luật được quan tâm, chú trọng. Chất lượng công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng trong 10 tháng đầu năm, Hội đồng giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức với tổng số 965 cuộc, thu hút được 102.540 lượt người nghe (Cấp huyện 673 cuộc, 76.749 lượt người nghe; cấp xã 283 cuộc, 25.791 lượt người nghe). Trong đó: Tuyên truyền miệng trực tiếp 806, với 71.676 lượt người nghe. Đồng thời tổ chức tuyên truyền qua Hội nghị, cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ lồng ghép có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức được 06 hội nghị, thu hút được 500 người tham dự. Hội phụ nữ tuyên truyền sân khấu hóa 01 cuộc, với 900 lượt người nghe. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

 Đại biểu về dự phát biểu và định hướng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022

Tại hội nghị các đại biểu về dự đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn các xã còn nhiều hạn chế và bất cập, đặc biệt là vấn đề về tảo hôn. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có những chuyển biến tích cực, các ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các xã, thị trấn; các tổ hoà giải; các câu lạc pháp luật được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thời gian qua còn nhiều hạn chế và bất cập. Lực lượng báo cáo viên pháp luật cấp huyện và xã chưa mạnh dạn, năng lực tuyên truyền còn hạn chế; Kỹ năng, nghiệp vụ trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số xã còn yếu, chưa đưa ra các giải pháp linh hoạt trong vấn đề tuyên truyền như thế nào để giúp người dân hiểu và thực hiện. Cần tuyên truyền đúng với nhận thức của mỗi địa phương và người dân để người dân hiểu và chấp hành.

 Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2022, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên của Hội đồng giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 80  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32,  ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của Nhân dân, để Nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, lấy kết quả chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng các hình thức sinh động, dễ hiểu, chọn lọc, phát triển các mô hình hiệu quả phù hợp với đối tượng và địa bàn và nhu cầu của Nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động lựa chọn, đề xuất nội dung tuyên truyền cho phù hợp với thực tiễn của ngành, đơn vị, địa phương.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 18.06.2024

chương trình phát thanh 17.06.2024

chương trình phát thanh 15.06.2024