• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
Ngày xuất bản: 14/05/2021 3:58:00 CH
Lượt đọc: 637

 Với những việc làm cụ thể, hành động thiết thực và ý nghĩa, mô hình  “Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo được sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; góp phần cụ thể hóa và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Có thể thấy việc triển khia mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã mang lại kết quả tích cực sau 1,5 năm triển khai thực hiện. Diện mạo của huyện nhà có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác nội chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãnh phí được quan tâm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiều đảng bộ, chi bộ, địa phương, đơn vị đã có cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả mô hình như: Đảng bộ xã Lao Chải; Đảng bộ Quân sự; Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể; Đảng bộ Cơ quan Chính quyền; Đảng bộ Công an huyện; Đảng bộ Trung tâm Y tế, Ngân hàng chính sách xã hội, Hội Nông dân huyện…

Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân" tại bản nả Háng, xã Mồ Dề

Để thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trọng tâm vào các nội dung: “Bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa”; “Xây dựng Nông thôn mới”, “Xây dựng cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch”, hưởng ứng phong trào trồng hoa, cây xanh, xây dựng các tuyến đường “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”; bảo vệ, giữ gìn danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Nông nghiệp, du lịch; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức Nhân dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống tảo hôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…hướng tới mục tiêu phát triển “Xanh, Hài hòa, Bản sắc, Hạnh phúc”.

Việc triển khai mô hình cần kết hợp lồng gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề từng năm bằng các hình thức sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ của từng bản, từng xã; từ đó tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội và thu hút sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn huyện tham gia, góp phần xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, quyết tâm đưa huyện Mù Cang Chải thoát nghèo bền vững; xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; trước mắt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị cấp ủy, báo cáo viên, tuyên truyền viên, họp bản, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, trên các phương tiện trực quan, mạng xã hội để mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trở thành phong trào thi đua sâu rộng, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Lấy kết quả thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” của các tập thể, cá nhân làm cơ sở đánh giá, kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm; kịp thời biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể có cách làm sáng tạo trong việc thực hiện mô hình.

Ba là: Các cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức quán triệt các nội dung đã nêu và theo Kế hoạch 186-KH/HU, ngày 10/6/2019 của Huyện ủy đồng thời cần tổ chức thực hiện, triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo góp phần thôi thúc tinh thần ý chí tự lực, tự cường trong mỗi cán bộ, đảng viên với phương châm hướng về cơ sở; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp triển khai mô hình, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa và phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng, lấy hiệu quả công việc, nhất là sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về khát vọng thoát nghèo làm trọng tâm; quá trình thực hiện cần bám sát nhiệm vụ chính trị từng tháng của huyện, các nội dung đã nêu ở mục (1); ưu tiên các bản, các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không là huyện nghèo.

Bốn là: Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để nâng cao năng lực điều hành và quản lý các lĩnh vực, đồng thời làm tốt công tác dân vận chính quyền; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Năm là: Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các nhiệm vụ chuyên môn của trường, ngành giáo dục như mô hình “Trường học du lịch”, “Trường học hạnh phúc” ; tổ chức quán triệt đến lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và tuyên truyền sâu rộng cho học sinh trong đơn vị trường; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đảng ủy các xã, thị trấn làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học nhà trường; làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng giáo viên, học sinh.

Với quyết tâm chính trị cao, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện mô hình “ Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện sẽ trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020  2025 với mục tiêu quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến Bản sắc, An toàn, Thân thiện; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 19.10.2021

chương trình phát thanh 18.10.2021

Chương trình phát thanh ngày 17.10.2021