• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng cho các đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Ngày xuất bản: 06/05/2024 4:04:00 CH
Lượt đọc: 286

  Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ, ngày 28/3/2024 của Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng cuộc thi đến toàn thể đoàn viên Công đoàn toàn huyện. Cuộc thi diễn ra từ ngày 15/4/2024 đến 15/5/2024, bằng hình thức trực tuyến với 02 vòng thi: vòng khởi động và vòng chúng kết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh Yên Bái, huyện Mù Cang Chải nói riêng.

 

  Kết thúc vòng khởi động (từ ngày 15/4/2024 – 30/4/2024), toàn huyện đã có trên 1.500 đoàn viên công đoàn tham gia cuộc thi, Liên đoàn Lao động huyện đã trao khen thưởng cho 4 đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao trong cuộc thi.