• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kiểm lâm Mù Cang Chải tăng cường công tác BVR, PCCCR trong mùa khô hanh năm 2023 – 2024
Ngày xuất bản: 10/04/2024 11:09:00 SA
Lượt đọc: 374

 Mù Cang Chải là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển lâm nghiệp với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là trên 98.626 ha trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 80.435 ha, diện tích rừng trồng 20.256 ha. Trong những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là vào thời điểm mùa khô hanh nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng đang mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn huyện.

 Rừng nguyên sinh xã Chế Tạo

Xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải là xã có diện tích rừng lớn chiếm tới 82% diện tích tự nhiên toàn xã, trong đó chủ yếu là rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn loài sinh cảnh. Cùng với đó xã có diện tích đều giáp ranh với các xã của huyện Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Chải và nhiều xã khác của huyện, nên công tác BVR, PCCCR đã được Hạt Kiểm lâm huyện đặc biệt quan tâm. Hiện nay, tại xã Chế Tạo đã bố trí 02 trạm kiểm tra lâm sản và bảo vệ rừng. trong thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm tại 02 Trạm này đã phối tối với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng.

 Ông Sùng A Rùa – Trạm trưởng Kiểm lâm xã Chế Tạo Mù Cang Chải

Ông Sùng A Rùa – Trạm trưởng Kiểm lâm xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải cho biết: Thực hiện sự phân công của Hạt kiểm lâm huyện, chúng tôi đã được phân công phụ trách 02 Trạm kiểm lâm của xã Chế Tạo, tôi đã tham mưu cho xã xây dựng phương án về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2023 – 2024. Ngoài ra còn tăng cường công tác tuần tra và bảo vệ các loài động vật quý hiếm trong khu bảo tồn loài sinh cảnh của xã Chế Tạo. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, lực lượng Kiểm lâm tại 02 Trạm rất mỏng nên công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm lâm luật còn gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời. Tôi mong muốn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện cần tăng cường lực lượng để đảm bảo về công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay cũng như những năm tiếp theo.

Tại xã La Pán Tẩn huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích rừng trên 1.000 ha, trong đó rừng tự nhiên là gần 535 ha, trên 470 ha rừng trồng. Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân về lợi ích bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó, xây dựng phương án trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó lực lượng Kiểm lâm phụ trách địa bàn là lực lượng nòng cốt.

 Anh Vàng A Lử - Kiểm lâm viên phụ trách xã La Pán Tẩn Mù Cang Chải

Anh Vàng A Lử - Kiểm lâm viên phụ trách xã La Pán Tẩn Mù Cang Chải cho biết: Thực hiện sự phân công của Hạt kiểm lâm huyện, tôi đã được phụ trách xã La Pán Tẩn, tôi đã tham mưu cho xã xây dựng phương án về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2023 - 2024.

Hiện nay, trên địa bàn bàn huyện Mù Cang Chải mùa khô hanh kéo dài làm thảm thực vật chết khô cộng vào đó lại bước vào vụ mùa của bà con Nhân dân, nên lực lượng Kiểm lâm tại các Trạm Kiểm lâm thuộc các khu vực trên địa bàn huyện đã thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

 Anh Sùng A Chay – Trưởng Trạm trạm Kiểm lâm xã Púng Luông, Mù Cang Chải

Anh Sùng A Chay – Trưởng Trạm trạm Kiểm lâm xã Púng Luông, Mù Cang Chải cho biết: Trạm Kiểm lâm tại xã Púng Luông được phân công phụ trạch 4 xã khu II, trong thời gian cao điểm này, Trạm đã bố trí lực lượng tập trung phối hợp với các xã xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương rây cho người dân; bố trí lực lượng trực 24/24 tại trạm. Ngoài công tác phòng cháy, chữa cháy ra, Trạm còn thường xuyên kiểm tra, tuần tra công tác bảo vệ rừng và xử lý kịp thời các trường hợp vi phậm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật…

Mù Cang Chải là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển lâm nghiệp với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là gần 100.000 ha rừng, trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 80.435 ha, diện tích rừng trồng 20.256 ha. Trong những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo hai chủ rừng đó là Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm huyện cùng các xã trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng trong mùa khô hanh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác BVR, PCCCR, đồng thời phát huy có hiệu quả 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

 Ông Sùng A Thênh – Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải

Ông Sùng A Thênh – Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải cho biết: Trong thời gian cao điểm này, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo toàn bộ các Trạm Kiểm lâm phụ trách các khu, các xã tập trung lực lượng phối hợp các xã tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật đốt nương, rẫy; bố trí lực lượng trực 24/24h. Cùng với đó, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm về khai thác rừng, vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Tuy nhiên, do nhiều ngày nay trên địa bàn huyện Mù cang Chải thời tiết khô hanh kéo dài, địa hình phức tạp, gió lào thổi mạnh cộng với phong tục canh tác của người dân, nên trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ cháy rừng gây thiệt hại khoảng 6 ha rừng, trong đó tập trung yếu là tại xã Lao Chải. Vì vậy, hiện nay Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải đang tập trung các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là công tác tuyên truyền cho người dân để nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra./.

A Cớ

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.05.2024

chương trình phát thanh 27.05.2024

chương trình phát thanh 25.05.2024