• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Khối Kinh tế - Nông lâm nghiệp huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Ngày xuất bản: 14/01/2021 3:57:00 CH
Lượt đọc: 879

 Chiều ngày 14/01/2021 UBND huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tổng kết công tác Kinh tế - Nông lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Sùng A Chua - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các ngành trong khối, lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

Khối Kinh tế - Nông lâm nghiệp  huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân. Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt đồng bộ các biện pháp, giải pháp thực hiện hai nhiệm vụ kép là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 với tinh thần tập trung, quyết liệt theo phương châm hành động và chủ đề của năm. Hoàn thành 16/16 chỉ tiêu, trong đó 10 chỉ tiêu vượt, 06 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết.

Năm 2020 huyện Mù Cang Chải đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, tập trung ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, quan trọng, có sức lan tỏa, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư phát triển trên toàn địa bàn ước đạt 900 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công 83 công trình, tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2020 là 223 tỷ 368,68 triệu đồng. Thực hiện kiên cố hóa được 42km/25km đường giao thông nông thôn, đạt 168% kế hoạch tỉnh giao, đạt 140% kế hoạch huyện giao; 50km/50km liên thôn bản, đạt 100% kế hoạch.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp. Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Trong năm, thành lập mới 04 doanh nghiệp, 07 hợp tác xã, 116 tổ hợp tác.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, đạt được kết quả tích cực.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 12.646ha, tăng 232ha so với năm 2019. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 45.358 tấn vượt 0,5% kế hoạch giao, tổng sản lượng chè búp tươi đạt 211,1 tấn, đạt 105,6% kế hoạch. Duy trì 02 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mật ong và sản phẩm thỏ. Thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020. Toàn huyện có 02 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh, đó là: sản phẩm mật ong Mù Cang Chải và chè Shan tuyết Púng Luông; sản phẩm làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nọi, bản văn hóa du lịch cộng đồng La Pán Tẩn (home stay), điểm du lịch cộng đồng Homestay Hello Mù Cang Chải đạt 3 sao cấp huyện.

Về chăn nuôi, đã tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc chính đạt 76.320 con đạt 101,1% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 3.582 tấn, đạt 102,3% theo kế hoạch giao.

Trong năm 2020, không để xảy ra vụ cháy rừng nào; đã phát hiện và xử lý 90 vụ vi phạm lâm luật, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách gần 200 triệu đồng. Trồng mới 336,57 ha rừng, vượt 34,6% chỉ tiêu kế hoạch giao; chăm sóc 561,25 ha rừng các loại, đạt 100% kế hoạch.

Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn huyện có 01 xã đạt 19 tiêu chí (Nậm Khắt), 03 xã đạt 11 tiêu chí, 03 xã đạt 10 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 7-9 tiêu chí.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt 576,9 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 đạt 260 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 đạt 812,9 tỷ đồng đạt 161,4% so dự toán tỉnh và 160,2% dự toán huyện giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 146,59 tỷ đồng đạt 105,5% dự toán tỉnh và 105,5% dự toán huyện giao.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, năm 2020 huyện Mù Cang Chải vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác kinh tế - nông lâm nghiệp, đó là: Tiến độ giải ngân của một số chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm. Chính quyền một số xã chưa chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành chuyên môn của huyện với cơ sở có thời điểm chưa thường xuyên.

 

Đồng chí Sùng A Chua - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Sùng A Chua nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho Khối Kinh tế - Nông lâm nghiệp đó là: Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển “xanh, hài hòa, bàn sắc và hạnh phúc”. Triển khai 04 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng huyện; tiếp tục thực hiện ba đột phá, trọng tâm là cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn; ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trọng tâm, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường thực hiện các giải pháp thu ngân sách, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 02.03.2021

Chương trình phát thanh 01/3/2021

Chương trình phát thanh 28.2.2021