• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện ủy Mù Cang Chải hội nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2022
Ngày xuất bản: 12/05/2022 7:58:00 SA
Lượt đọc: 5

 Chiều ngày 11/5/2022, Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện, triển khai một số nội dung về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành liên quan và các xã Khao Mang; Nậm Khắt và Púng Luông.

 

Toàn cảnh nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2022

Tại hội nghị đã thông qua các Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mù Cang Chải với các nội dung chủ yếu như: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch; Kế hoạch thu hồi đất năm 2022; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022; Danh mục dự án thực hiện trong năm 2022; Danh mục dự án không khả thi đề nghị hủy bỏ và báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mù Cang Chải. Cũng tại hội nghị các ngành chuyên môn của huyện đã báo cáo những kết quả đã thực hiện và đang triển khai thực hiện cũng như các nguồn thu ngân sách của từng ngành chuyên môn đạt được trong 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Qua đó, các ý kiến cũng tập trung thảo luận và triển khai bám sát kế hoạch điều chỉnh quy hoạch đất chuẩn bị tu sửa mở rộng chợ tại Thị tứ xã Khao Mang, vận động nhà đầu tư thu nộp ngân sách kịp thời; Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên nhanh chóng xây dựng kế hoạch chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho việc hướng dẫn những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mù Cang Chải. Huyện cần có những giải pháp cụ thể và bố trí nguồn kinh phí phù hợp để tu sửa đoạn đường bị sụn lún tại tuyến đường 175 b Púng Luông vào xã Nậm Khắt và chuẩn bị mọi điều kiện cho việc đấu thầu chợ Trung tâm huyện theo quy định.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan liên ngay sau hội nghị này cần rà soát cụ thể các công trình trọng điểm đang triển khai thực hiện và chuẩn bị đấu thầu khởi công trên địa bàn huyện như: Công trình tu sửa nhà khách suối mơ; Trung tâm chính trị huyện; tiểu khuôn viên…và một số công trình xây dựng trường học trên địa bàn... Xử lý nghiêm minh các địa phương, các đối tượng sử dụng đất trái phép quy định; kiểm soát chặt chẽ các thủy điện trên địa bàn, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình vướng mắc cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo theo quy định. Đối với  đường vành đai Thị trấn phấn đấu hoàn thiện trong tháng 9 và giao Thị trấn quản lý; Dự án khu dân cư nông thôn tại Nậm Khắt cần phê duyệt sớm nguồn kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng kịp thời cho người dân. Phấn đấu trung tuần tháng 7 phải hoàn thành việc đấu giá đất ở trên địa bàn huyện. Dự án nông thôn xã Púng Luông phối hợp với Ban quản lý đất đai của huyện giải quyết dứt điểm các hộ gia đình liên quan đến việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã để tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công đảm bảo theo đúng tiến độ. Phòng Tài nguyện và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất kèm theo quyết của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mù Cang Chải, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

                                                                                                                                                                                             Hồng Mỷ 


Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 06.12.2023

chương trình phát thanh 05.12.2023

chương trình phát thanh 04.12.2023