• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện ủy Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 59 và sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư
Ngày xuất bản: 10/06/2022 10:37:00 SA
Lượt đọc: 256

 Chiều ngày 9/6/2022, Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW và sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giàng A Câu - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Yên Bái; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Mù Cang Chải đã thường xuyên quan tâm länh dạo, chỉ đạo, ph biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác Hội Nông dân. Tăng cường sự länh, chỉ đạo v công tác tuyên truyền, giáo dục góp phn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân  thông qua các lóp tập huấn, các buổi sinh hoat chi, thội nhằm nêu cao tinh thn cnh giác cách mng đu tranh, phòng, chống mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tạo tinh thn đoàn kết trong hội viên nông dân. Trin khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát trin nông nghiệp, xây dng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020".

Hiện nay, toàn huyện có 14 cơ sở hội với 7.500 hội viên. Trong những năm qua, các cơ sở Hội đã có nhiều chương trình hay và sáng tạo giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hằng năm đã đứng ra ủy thác để vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên làm kinh tế, đến nay tổng dư n do Hội nông dân đứng ra vay ủy thác cho hội viên là 91tỷ 193 triệu đồng. Tổ chức ứng phân bón của các công ty phân bón cho hội viên trồng trọt. Hằng năm, thông qua các nguồn tín dụng ưu đãi, như chương trình dự án 134, 135 dự án giảm nghèo, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định 167 của Chính phủ, Chương trình 30a, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ... Hội nông dân huyện đã tham mưu, tận dụng để hội viên được tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách trên. Đến năm 2021 tỷ lệ hội nghèo đã giảm xuống còn 32,04% (theo tiêu chí cũ), góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 56,79% (theo chuẩn nghèo mới); Tỷ lệ bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 89% và 78,7% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; có 1 xã đạt 18 tiêu chí (Nậm Khắt), 1 xã đạt 11 tiêu chí (Dế Xu Phình), 2 xã đạt 10 tiêu chí (Púng Luông, La Pán Tẩn), 2 xã đạt 9 tiêu chí (Cao Phạ, Chế Cu Nha), 4 xã đạt 8 tiêu chí (Nậm Có, Kim Nọi, Mồ Dề, Lao Chải), 2 xã đạt 7 tiêu chí (Khao Mang, Hồ Bốn), 1 xã đạt 6 tiêu chí đó là xã Chế Tạo.

Ngoài ra, hằng năm Hội Nông dân các cấp đã tổ chức được trên 150 cuộc với trên 7.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân dự các buổi tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham gia ý kiến phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu về công tác xây dựng hội, xây dựng các mô hình do Hội Nông dân làm chủ, đưa các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cho nông dân, đẩy mạnh cho nông dân thực việc chuyển đổi số trong việc triển khai công tác Hội

 

Đồng c Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị đồng c Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đề xuất một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đó là: Hội nông dân và UBND huyện cần củng cổ tổ chức, xây dựng quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo, kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn, xác định trọng tâm trọng điểm, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy mạnh công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu; cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tư duy, khả năng, năng lực của người nông dân trong thời đại mới, thông qua tuyên truyền, tập huấn, cầm tay chỉ việc; cần quan tâm kết nối với lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo điều kiện để Hội Nông dân tiếp cận các chương trình hội thảo, hội nghị lớn để có cơ hội tiếp cận với giới doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp phối hợp; các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện chọn các nội dung công việc, đầu việc cụ th trong phối hợp công tác với Hội Nông dân. Đối với Hội Nông cần xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác phản biện chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cần bám sát cách điều hành, thực hiện mọi công việc của UBND huyện để có điều chỉnh kịp thời, điều hành sát hơn, thực tế hơn các hoạt động của UBND huyện trong thời gian tới.

 

Đồng chí Giàng A Câu - UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị đồng chí Giàng A Câu - UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Huyện uỷ Mù Cang Chải đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời huyện Mù Cang Chải trong thời gian tới cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho hội viên nông dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nông dân các cấp; chú trọng việc xây dựng các mô hình của Hội; công tác bao tiêu, đầu ra cho sản phẩm do hội viên nông dân làm ra; ưu tiên các nguồn vốn cho hội viên nông dân nghèo được tiếp cận để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; chọn những mô hình thật sự tiêu biểu để nhân rộng cho các hội viên khác tập và làm theo. Đồng chí Chủ tịch Hội nông dân tỉnh cũng cho biết, trong thời gian tới Hội nông dân tỉnh sẽ liên kết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cả Hà nội để liên kết bao tiêu sản phẩm của nông dân Mù Cang Chải để có đầu ra giúp cho người dân có thu nhập và ổn định cuộc sống.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Huyện uỷ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các cấp Hội nông dân làm tốt công tác xây dựng và phát triển Hội, trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Hội viên nông dân, đặc biệt cán bộ hội chủ chốt ở cơ sở theo Kết luận 61 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác phản biện xã hội, nhân rộng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế; ưu tiên cho hội viên nông dân vay vốn theo các chương trình tín dụng ưu đãi cho hội viên phát triển kinh tế; tập trung các loại cây giống có giá trị kinh tế cao cho người dân để tăng thu nhập cho gia đình; quan tâm chỉ đạo công tác nhân sự của Hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội Hội nông dân sắp tới phải đảm bảo về tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

A Cớ

Tin khác

 • Huyện Mù Cang Chải : Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022
 • Ban Chấp hành Huyện đoàn Mù Cang Chải: Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 • Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - UVBTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Yên Bái và tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh kiểm tra giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 10 HĐND tỉnh tại Mù Cang Chải
 • Hội đồng giáo dục Quốc phòng huyện bế mạc lớp giáo dục quốc - phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2022
 • Ngành GD- ĐT huyện MCC bồi dưỡng chính trị hè cho trên 1.200 cán bộ, giáo viên và nhân viên
 • Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực địa tuyến đường nối cao tốc nội bài Lào Cai với quốc lộ 32 đoạn qua địa phận Mù Cang Chải.
 • Mù Cang Chải: Hội nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi số 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022
 • Mù Cang Chải dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022
 • Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Cao Phạ
 • Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải triển khai các hoạt động lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang năm 2022.
 • 1-10 of 2325<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 12.8.2022

  Chương trình phát thanh 11/8/2022

  Chương trình phát thanh 10/8/2022