• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện Mù Cang Chải : Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022
Ngày xuất bản: 12/08/2022 4:01:00 CH
Lượt đọc: 2095

 Sáng ngày 12/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị còn đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí Thường trực Huyện ủy; Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện;lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của huyện; chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính

Trong thời gian vừa qua, công tác Cải cách hành chính tiếp tục được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng CCHC, thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác cải cách hành chính của tỉnh. Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã được cập nhật, công bố thường xuyên các văn bản mới do UBND tỉnh ban hành chuẩn hóa một số thủ tục, thủ tục theo từng lĩnh vực còn hiệu lực; các cơ quan, đơn vị UBND cấp xã thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc đã mang lại chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, là động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện. Điểm chỉ số CCHC của huyện năm 2021 đạt 85,56/100 điểm, đứng thứ 8/9 huyện, thị, tụt 1 bậc so với năm 2020. Tổng số thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Bộ phận phục vụ hành chính công, hiện nay là 416 thủ tục hành chính cấp huyện và 123 thủ tục hành chính cấp xã. Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã tiếp nhận và giải quyết được 72.028 hồ sơ. Trong đó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được 1.569 hồ sơ; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện 52.581 hồ sơ; UBND cấp xã được 17.878 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 71.806 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 71.236 hồ sơ và đúng hạn 566 hồ sơ. Việc thu phí, lệ phí, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc việc công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí đối với các TTHC có quy định thu; thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định. Từ ngày 15/12/2021 - 09/6/2022 Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thu được 95 triệu 844 nghìn đồng.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính từ nay đến cuối năm 2022, đề nghị các cơ quan chuyên môm của huyện, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trách nhiệm của công chức chuyên môn trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Tổng hợp các ý kiến của các đơn vị tại hội nghị, tham mưu cho UBND huyện đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022. Cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong báo cáo đã nêu, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao chất lượng tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số theo kế hoạch./.

 

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 21.05.2024

chương trình phát thanh 20.05.2024

Chương trình phát thanh 19/5/2024