• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hội nghị trực tuyến thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cứ, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn năm 2030
Ngày xuất bản: 21/12/2023 4:11:00 CH
Lượt đọc: 1491

  Chiều ngày 21/12/2023, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự và chủ trì tại điểm cầu tại huyện Mù Cang Chải có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn năm 2030 của huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Mù Cang Chải

Theo đó, ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ- TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng năm và từng giai đoạn. Mục tiêu của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích như: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; Phục vụ công dân số.

Sau 2 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Toàn tỉnh đã đã thành lập 9/9 tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, 173/173 tổ công tác cấp xã và 1.364 tổ công tác tại các thôn, bản, tổ dân phố. Lực lượng Công an với vai trò thường trực Tổ công tác đã chủ động tham mưu với UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; Phối hợp chạt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06; công tác làm sạch dữ liệu dân cư, công tác cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân; nhập dữ liệu chuyên ngành như dữ liệu hộ tịch, người cao tuổi, người lao động…đảm bảo hoàn thành trước thời hạn gian giao.

Đến hết ngày 31/10/2023, đã hoàn thành nhập 535.191/535.191 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức xử lý, giải quyết, xác minh thông tin đối với dữ liệu sai lệch giữa sổ hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 23.487 trường hợp, dữ liệu đảm bảo chính xác, thống nhất với dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục rà soát lại các nội dung nhiệm vụ được giao; tiếp tục quán triệt, yêu cầu các thành viên tổ công tác Đề án 06 các cấp cần “Nêu gương” trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06; các cơ quan đơn vị liên quan xác định rõ nhiệm vụ, tập trung rà soát, làm rõ các mặt tồn tại, hạn chế, xác định rõ các điểm nghẽn để có giải pháp khắc phục, tránh chung chung hình thức; Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện tập trung đẩy mạnh việc các dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện số hõa và tá sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp để hieeurrox về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06. Đẩy mạnh chuẩn bị nền tảng, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, nhất là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm, y tế, giáo dục./.

 

Hồng Mỷ

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024