• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 25.
Ngày xuất bản: 12/12/2023 3:34:00 CH
Lượt đọc: 1363

 Sáng ngày 12/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 25 (mở rộng). Dự hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Khai mạc Hội nghị đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Với sự chung tay của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, đến nay huyện đã hoàn thành 45 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; còn 02 chỉ tiêu, nhiệm vụ đó là (Thu ngân sách và Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin ) đang tiếp tục nước rút để thực hiện và đánh giá vào đầu tháng 01/2024.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu và cùng đại biểu biểu quyết dự thảo nghị quyết.

Từ kết quả trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo kế hoạch năm 2024 sát với phương châm Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, về đích sớm” quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nhất là việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể thành 48 chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 14 chỉ tiêu giao cao hơn so với tỉnh. Đồng thời cụ thể hóa và giao 296 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.

Đối với chương trình Kiểm tra giám sát của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy năm 2024 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đồng thời để cụ thể hóa thành nội dung của các cuộc kiểm tra, giám sát và các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện định kỳ hoặc đột xuất.

 

Đồng chí Phạm Tiến Lâm – Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị đã quán triệt một số văn bản mới ban hành của Trung ương, của Tỉnh ủy, như: Quy định số 47-QĐ/TU, ngày 04/12/2023 của Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Kết luận số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động kiểm tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Đồng chí Bí thư huyện ủy Nông Việt Yên phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên nêu rõ trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ về thực hiện các nhiệm vụ năm 2024, đề nghị UBND huyện cụ thể hóa để trình HĐND huyện xem xét thông qua; đồng thời xây dựng Kế hoạch, kịch bản chi tiết cho từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương với quan điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phải có tính phấn đấu cao và có các giải pháp chủ động, linh hoạt, khả thi để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, với quyết tâm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra trong năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, căn cứ các nhiệm vụ và thời gian, tiến độ yêu cầu để cụ thể hóa trong kế hoạch làm việc của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo đảm bảo khoa học, logic, liên thông, đồng bộ để trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản mới được triển khai tại hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 25. Đặc biệt để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đồng chí kêu gọi mỗi đồng chí UVBCH Đảng bộ, thủ trưởng cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ huyện nỗ lực phấn đấu, đổi mới tư duy, tích cực triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, không để ách tắc công việc, nhằm khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái, tích cực triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch năm 2024.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024