• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đi giám sát về công tác xây dựng nông thôn mới tại Mồ Dề. 
Ngày xuất bản: 14/06/2022 3:54:00 CH
Lượt đọc: 962

 Sáng ngày 14/6/2022, Đoàn công tác của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Tiến  Quân -  UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đi giám sát về công tác xây dựng nông thôn mới tại Mồ Dề. Đi cùng có các Ban của HĐND huyện.

 

Đoàn giám sát tại xã Mồ Dề

Tại buổi giám sát, đoàn công tác của HĐND huyện đã thông qua chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn. Sau đó đi kiểm tra thực tế về công tác xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác PCTT - TKCN tại bản Mồ Dề.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác PCTT - TKCN tại bản Mồ Dề

 Hiện nay xã Mồ Dề có 8 bản với 855 hộ, trong đó 657 hộ nghèo chiếm trên 77%. Về công tác xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, xã Mồ Dề đã được Nhà nước đầu tư vốn xây dựng cơ sở, vật chất, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, trong đó xã đã kết hợp các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huyện, tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, huy động xã hội hóa bê tông hóa các tuyến đường liên bản. Đồng thời chọn hai bản để xây dựng điểm về xây dựng nông thôn mới, đó là: bản Mồ Dề và bản Háng Sung. Đến nay,  bản Mồ Dề đã đạt 10/15 tiêu chí, bản Háng Sung đạt 8/15 tiêu chí. Riêng năm 2021, xã Mồ Dề đã được đầu tư trên 1 tỷ, 458 triệu đồng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách Trung ương là trên 200 triệu đồng, ngân sách tỉnh là gần 886 triệu đồng và ngân sách huyện là gần 369 triệu đồng, Nhân dân đóng góp trên 458 triệu đồng và tham gia 2.070 ngày công để thực hiện. Đến nay xã Mồ Dề đã đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc đã có nhiều ý kiến phát biểu về thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Mồ Dề, đồng thời bàn giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ về phụ thành trách các bản; công tác lập quy hoạch; tiếp nhận đóng góp  của Nhân dân  phải công khai, minh bạch trong việc xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Nguyễn Tiến  Quân -  UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Quân -  UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền, địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, đó là: tiếp tục triển khai có hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn; tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới bằng xã hội hóa và xác định người dân là chủ thể được hưởng lợi; tập trung tuyên truyền về các tiêu chí môi trường; giảm nghèo; phát triển kinh tế....

 

 

A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 27.9.2022

chương trình phát thanh 26.9.2022

chương trình phát thanh 25.9.2022