• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải chúc mừng năm mới Quý Mão 2023
Ngày xuất bản: 17/01/2023 10:46:00 SA
Lượt đọc: 3112

  

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023

Kính thưa đồng chí, đồng bào và toàn thể Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải!

Nhân dịp năm mới 2023 và đón tết cổ truyền Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong huyện; những người con quê hương Mù Cang Chải đang sinh sống, học tập và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc những người bạn trong nước và nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Mù Cang Chải lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Kính thưa đồng chí, cán bộ, chiễn sĩ trong toàn huyện!

Đảng bộ và Nhân dân huyện Mù Cang Chải khép lại năm 2022 với nhiều dấu ấn tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là hoàn thành Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao bằng nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ, hiệu quả. Đến nay Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Có được kết quả trên là nhờ trong năm qua, Đảng bộ huyện tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân. Kịp thời triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và Đảng bộ huyện. Nhiều chính sách, đề án quan trọng, thiết thực đã được cụ thể hoá và mang lại hiệu quả trong đời sống Nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhờ tập trung lãnh đạo và triển khai đồng bộ về thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm “Chủ động thích ứng, linh hoạt, tăng tốc, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, nên 45 chỉ tiêu về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, Quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong năm 2022 đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Có một số chỉ tiêu đạt cao như: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 560 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch giao; Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 46.881 tấn/45.900 tấn đạt 102%; Tổng đàn gia súc chính ước đạt 86.790 con/ 83.100 con đạt 104% và tăng 8,3% so với với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 434,2 tỷ đồng/406 tỷ đồng đạt 106,9% kế hoạch và tăng 28 tỷ đồng so với Nghị quyết; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 138,3 tỷ đồng/135 tỷ đồng đạt 104,4%  so với tỉnh giao và 102,4 % so với huyện; Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 43,9%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm đat 8,51% đạt 113% so kế hoạch; trong năm 2022 huyện Mù Cang Chải đã thu hút trên 350.000 lượt khách du lịch với doanh thu từ Du lịch đạt 270 tỷ đồng, công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm và chú trọng; hệ thống giáo dục có nhiều đổi mới, trong năm 2022 đã có thêm 02 đơn vị trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng từng bước được nâng lên cả về chất lượng và số lượng.

Thay mặt lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cố gắng của các cấp, các ngành trong huyện, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng các doanh nghiệp huyện nhà trong năm vừa qua.

Kính thưa đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; những kinh nghiệm và kết quả đạt được của năm 2022 sẽ là điều kiện thuận lợi, quan trọng để huyện nhà tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thay mặt lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển Du lịch tại địa phương; coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo môi trường, cải thiện nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực du lịch để đưa huyện nhà phát triển một cách toàn diện.

Thưa toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong toàn huyện!

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song với khí thế của năm mới, Tôi tin tưởng rằng các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong huyện sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  

Mừng năm  mới - Xuân Quỹ Mão 2023, Tôi xin kính chúc toàn thể Nhân dân, cán bộ và chiến sỹ huyện nhà đón chào một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng.

Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Chào thân ái!                                         

                                

Lê Trọng Khang

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY - CHỦ TỊCH UBND

HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 18.06.2024

chương trình phát thanh 17.06.2024

chương trình phát thanh 15.06.2024