• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đồng chí Giàng A Vừ kiểm tra kế hoạch 13 của huyện ủy tại xã Cao Phạ.
Ngày xuất bản: 03/03/2021 8:22:00 CH
Lượt đọc: 619

 Tiếp tục chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 13- KH/HU, ngày 26/12/2020 về việc thực hiện Chương trình hành động số 18 - CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, kết quả hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh tại các địa phương, cơ quan đơn vị, chiều ngày 02/03/2021 đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục tham gia kiểm tra tại xã Cao Phạ, tham gia đoàn có đồng chí Đào Thị Thu Thủy - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí lãnh Cơ quan Kiểm tra, Thành tra, lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc tại xã Cao Phạ.

Qua báo cáo nhanh về công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/HU, ngày 26/12/2020 về việc thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, kết quả phát triển kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy xã Cao Phạ đã chủ động triển khai ban hành kế hoạch tới các ngành thành viên, xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch số 13 của Huyện ủy, có các chỉ tiêu cụ thể cho cấp ủy chính quyền và các ngành; trong đó về kinh tế có 8 chỉ tiêu; 16 chỉ tiêu về văn hóa; có 5 chỉ tiêu về môi trường, các nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh và 1 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; xã đã quan tâm việc triển khai các mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả, làm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội theo các chỉ tiêu Nghị quyết. Ngay sau tết đã chỉ đạo các ngành vận động Nhân dân gieo cấy lúa đông xuân đảm bảo diện tích; cán bộ, đảng viên và các đơn vị trường trên địa bàn tham gia hưởng ứng tết trồng cây và trồng được 2.436 cây, đồng thời làm tốt công tác quản lý, phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân trước, trong và sau tết, chủ động phối hợp với các trường huy động học sinh ra lớp đảm bảo chỉ tiêu. Đối với công tác bầu cử xã đã thành lập Hội đồng bầu cử đúng luật, giới thiệu người tham gia ứng cử đảm bảo số và chất lượng cơ cấu, thành phần, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ngoài ra xã còn làm tốt công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh, phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và công tác bảo vệ rừng…. Qua báo cáo đoàn công tác của Huyện đã chỉ ra các hạn chế tồn tại trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch số 13 của huyện ủy, trong đó các ngành của xã còn chưa cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, chưa có các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn hạn chế.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND đã ghi nhận một số nội dung kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 13 của huyện và các nhiệm vụ khác, chỉ ra các hạn chế trong việc khai thực hiện. Đồng chí đề nghị xã cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 13 của Huyện ủy: xây dựng kế hoạch thu chi, xác định nguồn thu và thời gian thu để đảm bảo các nguồn thu và tiến độ; các trường cần công khai minh bạch các nguồn thu, chi đúng mục đích đảm bảo sinh hoạt cho các em: quản lý tốt các diện tích đất, quy hoạch lại quỹ đất một cách khoa học và theo từng loại không để người dân xâm lấn gắn với gìn giữ bảo vệ nguồn nước; tuyên truyền vận động Nhân dân hạn chế và không lạn dụng thuốc bảo vệ thực vật; quản lý tốt các điều kiện khai thác khoáng sản trên địa bàn; tập trung quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương; lựa chọn những cây nông nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cho Nhân dân phát triển; quan tâm xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo vệ sinh môi trường; nghiên cứu các thế mạnh để phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc: các nhà trường làm tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục, y tế tập trung chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID - 19, có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm; quan tâm chăm sóc các đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách, người có công và xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn sát với thực tế đảm bảo tiêu chí; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm công tác Quốc phòng - An ninh trong Nhân dân, phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là phục vụ công tác bầu cử và an ninh tôn giáo: chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng luật, các đại biểu có chất lượng, năng lực chuyên để thực sự là người đại diện cho tiếng nói của cử chi trong nhiệm kỳ; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, thường xuyên đánh giá định hướng để các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 03.8.2021

Chương trình phát thanh 02/8/2021

chương trình phát thanh 31.7.2021