• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đồng chí Đại tá Trần Công Ứng – UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin báo cáo theo chuyên đề năm 2022 tại Mù Cang Chải.
Ngày xuất bản: 30/12/2022 2:51:00 CH
Lượt đọc: 5383

 Sáng ngày 30/12/2022, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin báo cáo theo chuyên đề năm đến 2022. Dự hội nghị có đồng chí đại tá Trần Công Ứng - UVBTV Tỉnh ủy Yên Bái, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái; về phía huyện có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc và điểm cầu các xã, thị trấn.

 Đồng chí đại tá Trần Công Ứng – UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin tình hình quốc tế trong nước đến hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí đại tá Trần Công Ứng - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã truyền đạt các nội dung: thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, phương hướng năm 2023; Huyện ủy Mù Cang Chải đã Báo cáo chuyên đề Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 05; Chương trình hành động số 114 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu thông tin một số kết quả đạt được của huyện trong năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023.

Kết thúc hội đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện tới hội nghị. Đồng chí cũng đã ghi nhận những đóng góp của các tổ chức cơ sở đảng nói chung và cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc đối với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, cùng với đó đã chỉ ra các hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện; đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tạo nền tảng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 . 2025. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, cùng với yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”. Đồng chí đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ cần bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội: Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/HU, ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đến năm 2025. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, kiến trúc, cây cối, hoa màu và các tài sản khác trên đất, sớm bàn giao mặt bằng thi công các công trình đảm bảo tiến độ nhất là đối với công trình Đường kết nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15); công trình Nâng cấp đường vành đai thị trấn. Đây là những dự án lớn, có tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường kết nối Mù Cang Chải với nút giao IC 15, đường Cao tốc Nội Bài - Lao Cai, tập trung triển khai Đề án xây dựng Mù Cang Chải thành huyện du lịch và Quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 với 5 tiểu vùng động lực phát triển theo định hướng “Xanh, Bản sắc, An toàn, Thân thiện”: Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn. Phát huy tốt vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, trong việc bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng với nhu cầu của thị trường vào sản xuất; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và xây dựng bản hạnh phúc, xã hạnh phúc; Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện theo hướng chuyên nghiệp, mỗi xã, thị trấn phát triển được ít nhất 01 sản phẩm du lịch và sản phẩm hỗ trợ phát triển du lịch; Làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình “đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc”, mô hình “dòng họ tự quản”, “liên gia tự quản”, mô hình “bản hạnh phúc”, cuộc vận động “nói không với tảo hôn”..... Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh, chú trọng dạy tiếng anh giao tiếp, tăng cường các hoạt động giáo dục và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong các nhà trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên; triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống tảo hôn trong trường học; Tập trung chăm lo tết cho người nghèo, với quan điểm không để hộ gia đình nào không có tết; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dẫn tham dân gia các hoạt động vui tết lành mạnh, tiết kiệm; ngay sau tết tập tuyên truyền, vận động Nhân dân ra đồng sản xuất vụ lúa động xuân đảm bảo khung lịch, thời vụ.

Thông qua Hội nghị đã bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cập nhật những văn bản mới, những vấn đề cần quan tâm và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở, nhằm giúp cho cấp uỷ cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ, vận dụng các kiến thức để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

 Đồng chí đại tá Trần Công Ứng – UUVBTV Tirnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ hhuyQuân sự tỉnh và Đồng chí Nông Việt Yên – UUVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà chia tay các đồng chí Bí thư các chi bộ cơ sở không tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025

Nhân dịp này, Huyện uỷ Mù Cang Chải đã gặp mặt chia tay các đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố, thôn bản không tái cử sau Đại hội trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

A Lù

Tin khác

 • Đoàn công tác của huyện Mù Cang Chải, đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công tại xã Nậm Có
 • Mù Cang Chải các cơ sở lưu trú sẵn sang đón khách du lịch kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5
 • Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
 • Mù Cang Chải tổ chức các hoạt động Ngày hội Thống nhất 30/4 và du lịch “Mùa nước đổ“ năm 2024
 • Mù Cang Chải khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2024
 • Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Xây lắp mỏ TKV tổ chức tọa đàm về công tác tuyển dụng lao động và tuyên tuyển sinh học nghề giữa Công ty xây lắp mỏ TKV, Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Huyện Mù Cang Chải Hội nghị tư vấn định hướng học nghề để làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh
 • Bộ phận hành chính công Púng Luông tiếp nhận các loại hồ sơ qua hình thức trực tuyến đạt trên 42%.
 • Đoàn thanh niên Công ty TNHH nhiên liệu Hàng không Việt Nam, Đoàn thanh niên Tổng Hàng không Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái và Huyện Đoàn Mù Cang Chải tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Bếp ăn lắp ghép” tại điểm Trường Mầm non Púng Luông
 • Ủy ban Kiểm tra huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm2024
 • 1-10 of 3342<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 24.04.2024

  chương trình phát thanh 23.04.2024

  chương trình phát thanh 22.04.2024