• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đoàn giám sát của Ban dân vện tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện Nghị quyết 24 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc tại xã Lao Chải
Ngày xuất bản: 22/10/2021 9:35:00 SA
Lượt đọc: 0

 Chiều ngày 21/10/2021, Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Hoàng Đình Thu - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng đoàn công tác của Ban Dân vận tỉnh đã đi kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24, ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; kết luận số 65, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị số 24 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong hình mới và Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đi cùng đoàn có đồng chí Hảng A Ký - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải.

 

Toàn cảnh đoàn giám sát của Ban dân vận tỉnh Yên Bái làm việc với xã Lao Chải

Tại buổi làm việc với xã Lao Chải, đoàn công tác của Ban dân vận Tỉnh ủy Yên Bái đã kiểm tra các kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc ; kế hoạch chương trình hành động của Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2025; Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Yên Bái và kiểm tra kết quả xây dựng báo triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021. Theo báo cáo của lãnh đạo xã Lao Chải, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định, cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, công tác dân tộc tiếp tục được quan tâm, các Chương trình dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu, các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, người dân có cuộc sống ổn định. Công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, cùng với các nguồn vốn của Đảng, Nhà nước đầu tư, Đảng bộ xã Lao Chải đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn khác để xã hội hóa toàn dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới như: Làm đường 1m đến 1,2 m liên thôn, đường 3 mét cho các bản thực hiện nông thôn mới cụ thể là đường đi bản Hú Trù Lình, đường đi bản Séo Dì Hồ A với tổng kinh phí 700 trăm triệu đồng. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Trong 9 tháng đầu năm tổng doanh số cho vay 53 tỷ 391 triệu đồng giúp cho 1.185 hộ vay vốn, phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh phù hợp với văn hóa, tập quán của đồng bào dân tộc. Hình thành và nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị cao…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Đình Thu - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã Lao Chải đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2021 và những năm theo cụ thể là: Ngay sau buổi giám sát này cần chỉ đạo các ngành, đoàn thể của xã điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các văn bản, kế hoạch, báo cáo về các nội dung được giám sát về Ban Dân vận của huyện để nộp về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 29/10/2021. Thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, nhất là chế độ chính sách cho học sinh ở các trường bán trú. Quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không chủ quan, lơ là. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường quản lý tốt số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chính sách dân tộc; công tác vận động quần chúng Nhân dân trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

 

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.5.2022

chương trình phát thanh 27.5.2022

chương trình phát thanh 26.5.2022