• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát về chính sách phát triển du lịch tại huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 04/05/2024 4:52:00 CH
Lượt đọc: 1252

 Ngày 3.5, đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh Yên Bái, do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - UVBCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc giám sát chuyên đề về thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn (2021 – 2025) theo Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Tiếp và làm với đoàn giám sát về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Quân - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành liên quan.

 

Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát tại xã Mồ Dề.

Tại buổi giám sát, đoàn đã trực tiếp xuống cơ sở, khảo sát thực tế tại các chủ thể được hưởng chính sách, tìm hiểu về cách tiếp cận chính sách, cách thụ hưởng và những vấn đề liên quan. Trong đó, đoàn đã khảo sát tại một số điểm du lịch của xã Mồ Dề và xã Chế Cu Nha, hoạt động của các đội văn nghệ được thành lập từ năm 2021 trở về trước, cũng như từ năm 2021 đến nay, đã và đang được hưởng lợi từ các chính sách từ Nghị quyết số 10 về hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái. 

Về thực hiện Nghị quyết số 10 của HĐND, sau hơn 2 năm triển khai  bước đầu các chính sách dần đi vào cuộc sống, tích cực tạo điều kiện cho nhiều đối tượng được hưởng và được hỗ trợ. Huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 02 hồ sơ theo đề nghị của Sở VHTT&DL; trực tiếp đề xuất 70 hồ sơ và đã thực hiện 49 hồ sơ được phê duyệt; như chính sách hỗ trợ mua sắm thiết bị thu gom rác thải tại các thôn có hoạt động du lịch cộng đồng; chính sách hỗ trợ hoạt động 31 đội văn nghệ, thành lập mới 05 đội văn nghệ các dân tộc.  Hỗ trợ mở 2 lớp truyền dạy trong lĩnh vực văn hoá phi vật thể. Phối hợp lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể và đã được phê duyệt.

 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác phát triển du lịch tại rừng trúc xã Mồ Dề.

Qua giám sát, kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm số lượng khách du lịch đến với huyện đều tăng. Hiện có 13 sản phẩm nông nghiệp, du lịch đạt OCOP. Về thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, huyện mới thu hút được 1 giáo viên có trình độ đại học. Còn các chính sách khác huyện chưa thực hiện được chính sách nào. Đoàn giám sát cũng nhận thấy việc triển khai các chính sách vẫn còn những bất cập, trong đó tập trung vào thủ tục hành chính; chính sách chi trả cho các đối tượng nghệ nhân; điều kiện áp dụng đối với hỗ trợ cơ sở bán sản phẩm OCOP yêu cầu cao so với điều kiện thực tế. Việc phát triển du lịch của các cơ sở homestay hiện đang vướng vào sử dụng quỹ đất trong vùng di sản để làm dịch vụ. Hoạt động du lịch vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế; chưa thu hút, triển khai được các dự án phát triển du lịch có quy mô lớn. Việc liên kết, phối hợp, kết nối với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch còn hạn chế. Các sản phẩm du lịch chưa nhiều. Hạ tầng du lịch còn thiếu …… 

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo và giải trình các ý kiến của đoàn giám sát HĐND tỉnh.

Trên cơ sở giám sát thực tế và làm việc với UBND huyện. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Một số chính sách của Nghị quyết chưa triển khai thực hiện được do còn có những vướng mắc về một số qui định về đối tượng thụ hưởng. Nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch còn thiếu. Công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị với địa phương chưa được hiệu quả. Về triển khai Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, nhu cầu đăng ký tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị của địa phương còn hạn chế; chưa có cán bộ, công chức, viên chức đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng.  Chính sách thu hút nguồn nhân lực còn gặp nhiều khó khăn do không có nguồn tuyển vào các lĩnh vực, vị trí còn thiếu.

 

Bà Hoàng Thị Thanh Bình - UVBCH Đảng bộ tỉnh,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Mù Cang Chải, cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở hướng dẫn, tuyên truyền về tầm quan trọng của các Nghị quyết bảo đảm thiết thực, sâu rộng, hiệu quả; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện các chính sách. Có các giải pháp cụ thể nhằm gia tăng dịch vụ cho cho khách du lịch; nâng cao công tác phối hợp; nghiên cứu phát triển các sản phẩm, địa điểm du lịch mới; hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch;  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng. Phối hợp với các sở ngành liên quan, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn lập hồ sơ để triển khai các chính sách cho nhiều đối tượng được hưởng lợi; cũng như đánh giá các khó khăn, vướng mắc của các chính sách, trên cơ sở đó đề xuất để sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp và hiệu quả nhằm góp phần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về văn hóa, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững. Đối với Nghị quyết số 12, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần rà soát, xác định rõ những ngành, nghề, lĩnh vực, đối tượng cần thu hút; cũng như rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mục tiêu Nghị quyết đề ra.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 16.07.2024

chương trình phát thanh 15.07.2024

chương trình phát thanh 13.07.2024