• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đoàn công tác của Sở tư pháp tỉnh Yên Bái làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
Ngày xuất bản: 09/05/2022 3:55:00 CH
Lượt đọc: 427

 Sáng ngày 9/5/2022, đoàn công tác của Sở tư pháp tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện năm 2022. Dự và chủ trì tại buổi làm việc với huyện có đồng chí Trần Văn Tưởng - Phó chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh,  Phó giám đốc Sở tư pháp tỉnh làm trưởng đoàn. Đi cùng còn đồng chí Phùng Quang Huy - Phó chủ tịch ỦY ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; đồng chí Đặng Xuân Quỳnh - Phó giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh. Phía huyện có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành liên quan và 2 xã Mồ Dề; Kim Nọi.

 

Toàn cảnh buổi làm việc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện

 Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã thông qua kế hoạch kiểm tra  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/T ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân…

Theo đó, xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng, tạo tiền đề ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn, thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tạo sự đồng thuận trong nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình thực hiện có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức nhằm đảm bảo việc tuyên truyền được thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng và bối cảnh cụ thể. Trong năm 2022, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử lý vi phạm đất đai; phát triển hạ tầng đô thị...

 Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền pháp luật là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đồng chí lãnh đạo từ huyện đến cơ sở luôn dành thời gian đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, những vấn đề người dân quan tâm liên quan đến pháp luật. Tính riêng trong năm 2021, UBND đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 795 cuộc đối thoại trực tiếp với 68.746 lượt người nghe. (Trong đó; Ban tuyên giáo 59 cuộc; Công an huyện 154; Phòng tư pháp và các cơ quan khác 53 cuộc và cấp xã 484 cuộc). Viết được 72 tin, bài; 09 chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các thông tin đại chúng. 

Qua kiểm tại 2 xã Kim Nọi, Mồ Dề và các đơn vị của huyện cho thấy, hầu hết các đơn vị đã có sự quan tâm, tích cực chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, triển khai và phối hợp thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đã bám sát thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. Nội dung, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đạt kết quả đáng kể trong việc nâng cao nhận thức hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, nhất là phục vụ các dự án công trình trọng điểm và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.   Đoàn kiểm tra đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã có những đề xuất, kiến nghị với các đơn vị được kiểm tra để khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.

 Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ hơn những vấn đề như: Chia sẻ thêm những kinh nghiệm, mô hình có thể nhân rộng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; những thuận lợi, khó khăn trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong loại hình doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền bằng miệng, trên các hệ thống loa truyền thanh… các cơ quan chức năng của huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn làm tốt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Trần Văn Tưởng - Phó chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh – Phó giám đốc Sở tu pháp tỉnh Yên Bái kết luận tại buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải

        Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tưởng- Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Phó giám đốc Sở tư pháp tỉnh Yên Bái đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Mù Cang Chải trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị mình, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất phục vụ các dự án, công trình trọng điểm và tuyên truyền tại các điểm nóng còn xảy ra vi phạm pháp luật để ngăn chặn, phòng ngừa. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp để đưa pháp luật đến với người dân, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và huyện, góp phần vào công tác phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ngày càng phát triển./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 19.8.2022

chương trình phát thanh 18.8.2022

chương trình phát thanh 17.8.2022