• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đoàn công tác HĐND tỉnh làm việc tại huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 17/06/2022 1:21:00 CH
Lượt đọc: 0

 Ngày 16/6/2022, Ban Văn hoá - xã hội; Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá, xã hội và đồng chí Triệu Thị Bình - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban Văn hoá, xã hội; Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện quy trình rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo giai đoạn 2019 - 2021 và kết quả triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động người dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2018 - 2021 tại huyện Mù Cang Chải. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.

 

Toàn cảnh buổi làm việc với HĐND tỉnh tại Mù Cang Chải

Theo kết quả rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo chiếm 56,79%; số hộ thoát nghèo chiếm 23,04%; số hộ thoát cận nghèo chiếm 15,11% và tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 27,13%. Cùng với đó, hàng năm Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Uỷ ban nhân dẫn tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung kế hoạch và tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo rà soát cấp huyện, cấp xã, các điều tra viên để phổ biến các quy định của Nhà nước về chuẩn nghèo, cận nghèo, quy trình, đối tượng rà soát, đảm bảo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đồng bộ, tuân thủ quy trình, biểu mẫu, tiến độ theo quy định. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, cấp xã, bí thư chi bộ thôn bản, tổ dân phố, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, các điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh định hướng và chia sẻ cách thức về việc ra soát hộ nghèo trên địa bàn huyện

Đối với công tác thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, hàng năm huyện đã kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật; chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiện toàn Ban tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật. Xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng, tạo tiền đề ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, UBND đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 795 cuộc đối thoại trực tiếp với 68.746 lượt người nghe. Viết được 72 tin, bài; 09 chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các thông tin đại chúng…

 Đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy  - Phó chủ HĐND huỵen phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ HĐND và đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện đã phát biểu và giải trình về một số nhiệm vụ thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý trong việc triển khai thực hiện còn những thiếu sót, vướng mắc trong quá trình rà soát hộ nghèo tại một số cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng thời, huyện đã kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu các xã, thị trấn cũng như từng cá nhân và tập thể để xảy ra sai sót cần phải khắc phục, sửa chữa về việc rà soát các chỉ tiêu công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định.

Ngoài việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn trong thời gian qua. Các ban của HĐND huyện đã tổ chức nhiều cuộc giám sát tại cơ sở, các nội dung giám sát đều tập trung giám sát về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn; công tác xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện thực hiện các quy định về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân cũng như các chế độ chính cho người có công; chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi….

 Đồng chí Triệu Thị Bình - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Yên Bái kết luận tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đoàn công tác của Ban Văn hoá xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và đánh giá cao về kết quả thực hiện quy trình rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo giai đoạn 2019 - 2021 tại huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên đoàn công tác HĐND tỉnh cũng nêu rõ về những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm huyện Mù Cang Chải cần phải thực hiện cụ thể là: Quan tâm và chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức xã làm điều tra viên; cán bộ Lao động cấp xã; tuyên truyền vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo thay đổi tư duy, xoá nghèo từ tư tưởng, để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Khen thưởng, động viên kịp thời những hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo, các xã làm tốt công tác giảm nghèo; hỗ trợ và có khen thưởng kịp thời cho các hộ gia đình thoát nghèo. Lựa chọn những nội dung phù hợp để tuyên truyền đến người dân; nâng cao vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo tại địa phương.  Quan tâm đến công tác sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng lồng ghép tại các hội nghị thi đua của huyện./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 30.9.2022

chương trình phát thanh 29.9.2022

chương trình phát thanh 28.9.2022