• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

ĐẢNG BỘ HUYỆN MÙ CANG CHẢI DẤU ẤN NỬA NHIỆM KỲ
Ngày xuất bản: 05/06/2023 10:40:00 SA
Lượt đọc: 2672

 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17/7/2020 với sự tham gia của 168 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đề ra và biểu quyết 23 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội, Đảng bộ huyện đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy – UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải xác định tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm, là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển; Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển; 4 chương trình trọng điểm đó là: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chương trình Phát triển du lịch “Xanh, Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; Chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên kiểm tra mô hình lê tại xã Púng Luông

Cùng với đó đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy bổ sung hoàn thiện Chương trình hành động của cấp mình đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở.

Ngay sau khi thành công của Đại hội, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã ban hành Chương trình hành động để tổ chức phổ biến, quán triệt về thực hiện nghị quyết cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ. Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm: "Ngày sau Đại hội, Đảng bộ huyện đã ban hành Chường trình động số 01 để tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Và tiếp đó đã tích hợp các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để ban hành Chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo UBND huyện, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, Chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết tại các Chi, Đảng bộ trên địa bàn. Nhờ đó, hiện nay đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết".

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện chỉ tiêu nghị quyết hàng năm.

Để triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chỉ tiêu do Đại hội đề ra, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, chi tiết, cụ thể và xây dựng kịch bản, lộ trình, thời gian thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay đã có 08 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết, có 12 chỉ tiêu đạt trên 70%. Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Để triển khai kịp thời đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX vào cuộc sống, ngay sau khi Huyện ủy ban hành Chương trình hành động số 01 về chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị để học tập, quán triệt các nội dung của nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời xây dựng kịch bản, lộ trình và tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân cùng nắm được và chung tay thực hiện. Nhờ đó, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đến nay đã có 8 chỉ tiêu vượt, 9 đạt 90% và 03 chỉ tiêu đạt 70 – 90%". 

 

 

 Một số hình ảnh về giáo dục, y tế trong nửa nhiệm kỳ

Với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ về tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nói chung và Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 nói riêng, đến nay đời sống của Nhân dân đã từng bước được nâng lên. Về công thu ngân sách trên địa bàn huyện năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2022 toàn huyện đã thu được trên 138 tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay, các mô hình phát triển kinh tế, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế tạo các sản phẩm OCOP mang tính thương hiệu riêng của huyện Mù Cang Chải nhằm giúp cho người dân khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương tạo thu nhập ổn định cho người dân.

 

 

 

 Một số hình ảnh về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội chào mừng các ngày lễ lớn.

Ngoài các chỉ tiêu phát triển kinh tế ra, UBND huyện triển khai có hiệu quả các hoạt động về văn hóa xã hội, đặc biệt là tổ chức lễ hội hoa Tớ Dày, các hoạt động chào xuân hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc gắn với phát triển du lịch. Riêng năm 2022, huyện đã đón được trên 350.000 lượt khách du lịch, đạt 166,7% kế hoạch, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, mang lại doanh thu hơn 270 tỷ đồng từ du lịch, đạt 174,2% kế hoạch, tăng gấp 4,5 lần so cùng kỳ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện Mù Cang Chải đã vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người Mông; Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, khởi công các công trình trọng điểm, đặc biệt là công trình đường kết nối quốc lộ 32 với IC 15 cao tốc Nội Bài - Lao Cai, công trình đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải, các tuyến đường giao thôn nông được hỗ trợ bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư. Đến nay đã 14 bản ra mắt bản nông thôn mới.

Công tác Y tế, Giáo dục được triển khai đồng bộ, trong đó chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất. Đến nay, toàn huyện đã có 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I đạt 91,7% so với nghị quyết; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, trong đó tập trung làm nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và trung bình mỗi năm giảm được 8,4% số hộ nghèo vượt 20,6% so với nghị quyết.

 

 

 

Một số hình ảnh về công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh trong nửa nhiệm kỳ.

Công tác bảo đảm Quốc phòng - An ninh luôn được đảm bảo và giữ vững; Công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên; hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường; thực hiện có hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân; chú trọng công tác phát triển đảng, trong đó trung bình kết nạp được 141/110 đảng viên mới vượt gần 28% so với nghị quyết Đại hội đã đề ra:

Có thể khẳng định công tác chỉ đạo đồng bộ, quyết tâm của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị sau nửa nhiệm kỳ đã đạt được những kết quả quan trọng, cuộc sống của người dân đã từng bước được nâng lên. Đây là tiền đề để Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo trong thời gian tới./.

A Cớ - A Lù 

Tin khác

 • Mù Cang Chải các cơ sở lưu trú sẵn sang đón khách du lịch kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5
 • Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
 • Mù Cang Chải tổ chức các hoạt động Ngày hội Thống nhất 30/4 và du lịch “Mùa nước đổ“ năm 2024
 • Mù Cang Chải khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2024
 • Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Xây lắp mỏ TKV tổ chức tọa đàm về công tác tuyển dụng lao động và tuyên tuyển sinh học nghề giữa Công ty xây lắp mỏ TKV, Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Huyện Mù Cang Chải Hội nghị tư vấn định hướng học nghề để làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh
 • Bộ phận hành chính công Púng Luông tiếp nhận các loại hồ sơ qua hình thức trực tuyến đạt trên 42%.
 • Đoàn thanh niên Công ty TNHH nhiên liệu Hàng không Việt Nam, Đoàn thanh niên Tổng Hàng không Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái và Huyện Đoàn Mù Cang Chải tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Bếp ăn lắp ghép” tại điểm Trường Mầm non Púng Luông
 • Ủy ban Kiểm tra huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm2024
 • UBND huyện tổ chức họp giải quyết tháo gỡ khó khăn về xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mù Cang Chải
 • 101-110 of 3441<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 18.06.2024

  chương trình phát thanh 17.06.2024

  chương trình phát thanh 15.06.2024