• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Công ty cổ phần giáo dục ISMaRT kết nối thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án dạy tiếng Anh qua môn toán khoa học cho học sinh Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 01/11/2022 8:18:00 SA
Lượt đọc: 0

 Chiều ngày 31/10/2022,Công ty cổ phần giáo dục IMRT đã phối hợp với UBND huyện Mù Cang Chải tổ kết nối thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án dạy tiếng Anh môn toán khoa học cho học sinh Mù Cang Chải. Dự tại buổi làm việc về phía Công ty cổ phần giáo dục IMART có ông Bạch Ngọc Chiến - Phó chủ tịch Tập đoàn EQuest, Giám đốc Công ty Cổ phần IMART; ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc điều hành CC Foundation. Phía huyện có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cán bộ chuyên môn các phòng ban của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 Toàn cảnh buổi kết nối thỏa thuận hợp triển khai Dự án tiếng anh

Với mong muốn phát triển năng lực học tiếng Anh Toán - Khoa học của học sinh trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), các bên đã thống nhất thỏa thuận những điều khoản cụ thể là. Đối với mục tiêu hợp tác; Các bên đồng ý hợp tác, cùng thực hiện Dự án “Dạy tiếng Anh Toán - Khoa học cho học sinh tại huyện Mù Cang Chải” (gọi là “Dự án”) nhằm thí điểm mô hình mới trong việc dạy và học tiếng Anh. Đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và sự tiến bộ của trẻ em vùng cao, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em nữ của huyện Mù Cang Chải. Góp phần khởi động và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục cho các địa phương vùng cao huyện Mù Cang Chải.

Về nguyên tắc hợp tác: Các bên hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận tôn trọng lẫn nhau, tuân theo nguyên tắc cùng có lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các Bên phối hợp xây dựng và thống nhất danh mục công việc và các quy định cụ thể để triển khai Dự án hiệu quả. Các nội dung sửa đổi, bổ sung vào thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần giáo dục ISMART Chi nhánh Hà Nội, CC Foundation và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải về việc triển khai dự án dạy tiếng Anh qua môn Toán Khoa học cho học sinh Mù Cang Chải (gọi là “Thỏa thuận”) phải được lập thành văn bản và có sự đồng ý xác nhận của các bên trước khi thực hiện. Các Bên đều được tiếp cận với các thông tin bảo mật của các bên còn lại và có trách nhiệm bảo mật thông tin. Phối hợp sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy chế của các bên và tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Đối với nội dung hợp tác, các bên thống nhất 02 nội dung hợp tác cụ thể như: Tài trợ từ Chương trình ISMART, Chương trình ISMART triển khai Dự án dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học (gọi tắt là Chương trình ISMART) qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho học sinh huyện Mù Cang Chải với 04 hạng mục chính sau: Dạy Chương trình ISMART cho khối lớp 1 và lớp 3 đối với tất cả các trường phổ thông có cấp Tiểu học của huyện Mù Cang Chải; Dạy bổ trợ Chương trình ISMART cho học sinh lớp 6 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú -THCS huyện Mù Cang Chải, Trường Tiểu học &THCS Thị trấn Mù Cang Chải; Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh dành cho mầm non - lớp trẻ em 5 tuổi (thí điểm tại Trường Mầm non Hoa Lan - Thị trấn Mù Cang Chải); Bồi dưỡng học sinh xuất sắc của Chương trình ISMART để tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế. 

 Các đại biểu dự buổi thỏa thuận ký kết triển khai Dự án dạy tiếng anh tại huyện Mù Cang Chải

Thời gian Dự án: 5 năm, bắt đầu từ năm học 2022 - 2023. Tổng giá trị tài trợ của Dự án là 24 tỷ 387 triệu 750.000 nghìn đồng. Tài trợ từ CC Foundation được tài trợ trang thiết bị phục vụ việc học tập online cho các trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải theo từng năm học. Việc tài trợ chỉ được thực hiện sau khi các trường được nhận tài trợ hoàn thành các hạng mục đảm bảo cho việc dạy học online và hạng mục tài trợ của CC Foundation là hạng mục cuối cùng về hạ tầng để Dự án được triển khai. Tổng giá trị tài trợ tối đa của CC Foundation dành cho Dự án trong năm học 2022 – 2023 là 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng chẵn). Các trường nhận tài trợ từ CC Foundation cần có kế hoạch bằng văn bản để CC Foundation giám sát việc sử dụng trang thiết bị đã tài trợ đúng mục đích và hiệu quả. Việc tiếp tục và mở rộng quy mô tài trợ của CC Foundation với Dự án được xem xét vào thời điểm cuối mỗi năm học dựa trên đánh giá hiệu quả triển khai của Dự án trong năm học đó do CC Foundation thực hiện và sẽ được ký kết thành văn bản với Bên C và các trường liên quan trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Riêng đối với năm học 2022 - 2023, Bên B sẽ thực hiện tài trợ sau khi khảo sát và ký thỏa thuận tài trợ cho giáo dục với từng trường được duyệt để đảm bảo các điều kiện phục vụ việc triển khai Dự án.

 Các đơn vị đồng hành tham gia ký kết thỏa thuận

Tại Chương Trình Công ty cổ phần giáo dục ISMART, UBND huyện Mù Cang Chải và CC Foundation đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án dạy tiếng Anh qua môn toán  khoa học cho học sinh Mù Cang Chải./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 04.02.2023

chương trình phát thanh 03.02.2023

chương trình phát thanh 02.02.2023