• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền quý II năm 2024
Ngày xuất bản: 28/05/2024 2:44:00 CH
Lượt đọc: 194

  Ngày 28/5/2024, tại xã Nậm Khắt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền quý II năm 2024. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí báo cáo viên Cấp ủy huyện, Thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo cơ sở; các ban, ngành, đoàn thể, cộng tác viên dư luận xã hội huyện thuộc các xã khu II và các già làng, người có uy tín xã Nậm Khắt.

 

Toàn cảnh Hội nghị ( Ảnh trên)

 

Các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh trên)

Lãnh đạo Công an huyện triển khai chuyên đề Luật phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, nhất là chiêu trò, lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản trên mạng xã hội; Luật phòng, chống ma túy; Luật giao thông đường bộ (Ảnh trên)

 Tại Hội nghị, các báo viên Cấp ủy huyện đã thông qua 04 chuyên đề: Chuyên đề  Luật phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, nhất là chiêu trò, lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản trên mạng xã hội;. Luật phòng, chống ma túy; Luật giao thông đường bộ; Thực trạng và giải pháp đấu tranh ngăn chặn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

 

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện triển khai chuyên đề giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

  Chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các nội dung, Nghị quyết số 61- NQ/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 07-CTr/HU, ngày 05/08/2021 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Lãnh đạo Phòng NNPTNT huyện triển khai các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của Chương trình nông thôn mới

  Chuyên đề phổ biến, tuyên truyền các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của Chương trình nông thôn mới. Các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các nội dung hỗ trợ của Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái. Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 12/10/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và Chuyên đề cung cấp thông tin thời sự trong nước, quốc tế và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mới được ban hành. Định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. 

 

Đồng chí Đồng Gia Nghĩa - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới

  Thông qua, Hội nghị đã giúp cho các đồng chí báo cáo viên Cấp ủy huyện, Thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể, cộng tác viên dư luận xã hội huyện thuộc các xã khu II nắm được các chủ trương, định hướng trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở. Đặc biệt là các đồng chí báo cáo viên Cấp ủy huyện, Thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nội dung, chuyên đề theo định hướng của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy trong quý II năm 2024./.

 

A Cớ 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 13.06.2024

chương trình phát thanh 12.06.2024

chương trình phát thanh 11.06.2024