• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới của xã Nậm Khắt
Ngày xuất bản: 15/03/2024 9:21:00 CH
Lượt đọc: 1026

 Để đảm bảo về đích nông thôn mới đúng thời gian cho xã Nậm Khắt, ngày 15/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tham gia kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt. Tham gia kiểm tra và làm việc với xã có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;  Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nậm khắt.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên phát biểu tại hội nghị.

Trước khi làm việc với xã, các đồng chí lãnh đạo huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã đi vào thực tế các bản để kiểm tra đánh giá các tiêu chí nông thôn mới. Qua kiểm tra thực tế tại buổi làm việc đoàn công tác của huyện các đoàn đã báo cáo về kết quả kiểm tra thực tế về các chỉ tiêu tại các bản và đều đánh giá cao về ý thức của người dân trong việc tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Nhất là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng như xây dựng các tiêu chí khác. Tuy nhiên còn một số tiêu chí chưa đảm bảo như: Nhà ở dân cư, chưa có nhà vệ sinh, chưa có nhà tắm, tiêu chí thu nhập chưa đảm bảo, công tác đảm bảo an ninh trật tự chưa ổn định và nhiều tiêu chí còn khá non…. Các thành viên đoàn và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cũng yêu cầu xã cần rà soát kỹ các chỉ tiêu và có biện pháp để thực hiện có hiệu quả đảm bảo về đích nông thôn mói theo đúng lộ trình.

 

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của xã Nậm Khắt tại buổi làm việc, hiện nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt là Tiêu chí số 1 về quy hoạch; Tiêu chí số 5 về giáo dục; Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 15 về y tế, Tiêu chí 17 về môi trường và ngoài ra một số tiêu chí còn non như Tiêu chí số 18, 19.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên kiểm tra mô hình nấm Tùng Nhung tại hợp tác xã Nấm xã Nậm Khắt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng Khang đã chỉ ra các hạn chế trong công tác xây dựng nông thôn mới như: Vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, chuồng trại chăn nuôi chưa hợp lý, sản xuất còn xả thải chưa đúng chỗ, vẫn sử dụng thuốc trừ sâu gây ảnh hưởng đến môi trường, nhà ở dân cư chưa đảm bảo, công tác quy hoạch còn lấn chiếm đất quy hoạch còn xảy ra, nhiều nhà đầu tư vào xây dựng chưa được cấp phép…. Đồng chí yêu cầu xã ra nghị quyết lãnh đạo triển khai trong năm 2024 và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phân công nhiệm vụ rõ cho các cấp ủy, chỉ đạo xuyên suất đến cấp chi bộ; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hàng tháng; xây dựng kế hoạch cụ thể đến tận thôn bản, đưa ra các giải pháp củng cố các tiêu chí tại các bản; UBND xã chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí cũng như các mục tiêu khác; tăng cường tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho người dân; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; tăng cường kiểm tra đôn đốc hàng tuần về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đối với Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tiêu chí phụ trách, hàng tháng báo cáo kết quả các tiêu chí, hướng dẫn xã lập hồ sơ đánh giá kết quả. Đồng chí đề nghị Cấp ủy chính quyền cần tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng sân vận động, sân chơi trung tâm xã; chỉ đạo tuyên truyền vận động góp vốn xây dựng rãnh sau các hộ dân và cổng vào; nhà văn hóa các bản cần tập trung duy tu bảo dưỡng để sử dụng đảm bảo cho người dân. Đối với nước sạch cần huy động các hộ dân mua máy lọc nước đảm bảo hợp vệ sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình nước sạch; tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo lực lượng Công an xã quản lý các đối tượng nghi nghiện, hay có hành vi phạm tội. Triển khai kế hoạch làm nhà ở năm 2024 cho hộ nghèo theo kế hoạch, tuyên truyền vận động người dân tham gia lao động, thực hiện tốt công tác đào tạo lao động nông thôn và tham gia lao động ngoài tỉnh; nắm rõ lại các trường hợp đi lao động xa nhà, triển khai tích cực công tác giảm nghèo đa chiều; các tổ chức chính trị cần vào cuộc sâu rộng xây dựng và thực hiện chương trình 5 không 3 sạch để xây dựng các tiêu chí cố gắng hết tháng 7 hoàn thành các tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ và ra mắt nông thôn mới đảm bảo đúng thời gian. 

 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đã ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới của xã. Đặc biệt là qua việc xây dựng các tiêu chí đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn mới của xã đã dần đổi thay, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo đúng hướng, góp phần đáng kể vào công tác phát triển chung của huyện. Đồng chí cũng chỉ ra các hạn chế, yếu kém trong việc xây dựng các tiêu chí nhất là ý thức của người dân; các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện chưa nhiệt tình tham gia, chưa hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí đảm bảo việc hướng dẫn chưa tới nơi; xã chưa nghiêm túc triển khai kế hoạch 313 của huyện; vai trò của các đồng chí cán bộ chủ chốt chưa thể hiện được dẫn tới vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới chưa cao; công tác tham mưu chưa rõ các thành viên chưa tham gia tích cực nhất là công tác tuyên truyền, hiệu quả tuyên truyền chưa sâu thiếu thực chất.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đề nghị Ban Chỉ đạo huyện và xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa xây dựng nông thôn mới; rà soát từng tiêu chí và có thời gian thực hiện đảm bảo hoàn thành về đích nông thôn mới năm 2024. Yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên từ xã đến từng thôn bản phải gương mẫu, đi đầu lấy đó là tiêu chí nêu gương đánh giá cán bộ cuối năm. Sau kết thúc hội nghị này đề nghị xã xây dựng lại kế hoạch phân công cho từng cán bộ, mỗi tiêu chí có một đồng chí trong Ban Chỉ đạo huyện cùng chịu trách nhiệm và hoàn thành trước 20/3. Trong đó rà soát cụ thể đến từng bản và các tiêu chí; xã tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước 30/7. Ban Chỉ đạo huyện hoàn thiện hồ sơ 30/8, để mời tỉnh thần định trong tháng 9 và kịp ra mắt nông thôn mới đúng thời gian lộ trình. Đối với các tiêu chí chưa đạt cần tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành 100% các tiêu chí đúng thời gian.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 29.05.2024

chương trình phát thanh 28.05.2024

chương trình phát thanh 27.05.2024