• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới 2 xã Púng Luông và Dế Xu Phình.
Ngày xuất bản: 20/03/2024 8:25:00 CH
Lượt đọc: 1028

 Để đảm bảo về đích nông thôn mới vào năm 2025, cho xã Púng Luông và Dế Xu Phình ngày 20/3/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tham gia kiểm tra tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2 xã. Tham gia kiểm tra và làm việc với 2 xã có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 2 xã Púng Luông, Dế Xu Phình.

 

Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hôi nghị

Trước khi làm việc với 2 xã các đồng chí lãnh đạo huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã vào thực tế các bản để kiểm tra, đánh giá thực hiện các tiêu chí.

Theo báo cáo tính đến 18/3/2024, xã Púng Luông đã đạt 10/19 tiêu chí, xã Dế Xu Phình đạt 11/19 tiêu chí.

Qua kiểm tra thực tế, tại buổi làm việc đoàn công tác của huyện đã báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí tại các bản đã có sự vào cuộc của các tổ chức chính trị và đánh giá cao về ý thức của người dân trong việc tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Nhất là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế tăng thu nhập….

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên còn một số tiêu chí chưa đảm bảo như: Nhà ở dân cư, một số hộ dân của các bản chưa có nhà vệ sinh, chưa có nhà tắm, tiêu chí thu nhập chưa đảm bảo, công tác đảm bảo an ninh trật tự chưa ổn định và nhiều tiêu chí còn khá non, người dân còn xả thải trực tiếp ra môi trường ở nhiều nơi, việc quản lý hành lang đường chưa đến nơi, đến chốn, các mô hình chưa thực sự bền vững, nhiều bản còn chưa có hố xử lý rác thải…. 

 

Đồng chí Lê Trọng Khanbg – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc các thành viên đoàn công tác và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cũng yêu cầu xã cần rà soát kỹ các chỉ tiêu để thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp công sức vào công tác xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, các bản cần có giải pháp tăng thu nhập để giảm tỷ lệ hộ nghèo. Qua kiểm tra, đánh giá các đoàn công tác cũng truyền đạt các ý kiến của các bản về đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn để các bản trên địa bàn 2 xã tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới đạt theo yêu cầu….

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị rà soát lại và ban hành nghị quyết liên thông để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xác định nhiệm vụ theo từng tháng; xây dựng kế hoạch gắn với Ban Chỉ đạo huyện; chỉ đạo xuyên suốt các nhiệm vụ và đánh giá theo từng tháng; tăng cường chỉ đạo đánh giá hàng tháng, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch khung của xã cụ thể hóa các chỉ tiêu và có giải pháp thực hiện; chỉ đạo các bản xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung củng cố các tiêu chí đã đạt; UBND xã và Ban Chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí, tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý thực hiện quy hoạch; chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hàng tuần hàng tháng. Ban chỉ đạo huyện tăng cường kiểm tra đôn đốc các tiêu chí mình quản lý, báo cáo hàng tháng kết quả triển khai thực hiện, hướng dẫn các xã xây dựng hồ sơ đánh giá trong quá trình thực hiện mọi việc triển khai thực hiện cơ bản đến tháng 6/ 2025. Tập trung các nguồn lực cho 2 xã trong việc xóa nhà dột nát nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, tiếp tục huy động các nguồn xã hội hoá, tiếp tục duy tu bảo dưỡng và đầu tư mới nhà văn hóa; tích cực triển khai các mô hình sản xuất kinh tế, nhất là các chính sách phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chuỗi sản xuất, xuất khẩu lao động hoặc lao động ngoài tỉnh; vệ sinh môi trường cần có sự vào cuộc nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể cơ sở; tăng cường phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, rà soát các đối tượng có hành vi phạm tội.

 

 

Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm mô hình thất diệp nhất chi hoa và học sinh trường điểm trường Mầm non bản Mí Háng Tủa Chử.

Kết luận buổi làm việc với 2 xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đã ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cũng chỉ ra các hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng các tiêu chí, nhất là việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt như kế hoạch năm 2023 đề ra; phương pháp triển khai còn chưa linh hoạt, cách làm chưa đồng bộ; các thành viên Ban Chỉ đạo xã chưa vào cuộc sâu rộng; đánh giá các tiêu chí chưa phù hợp và thực tế dẫn tới sự vào cuộc của người dân chưa thể hiện được; công tác tuyên truyền chuyên đề về nông thôn mới chưa cụ thể nên chất lượng và hiệu quả chưa cao; vệ sinh môi trường chưa đảm bảo; Vai trò của các đoàn thể trong thực hiện các tiêu chí còn mờ nhạt.

Đồng chí đề nghị 2 xã cần xác định và thống nhất tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất để đội ngũ cán bộ, đảng viên vào cuộc một cách sâu rộng; tập trung tuyên truyền đến người dân để người dân tích cực đóng góp và thể hiện được vai trò nòng cốt chủ thể trong công tác xây dựng nông thôn mới; tạo phong trào thi đua trong Nhân dân, cán bộ, đảng viên với nhau và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu cho các ngành của tỉnh trong năm 2025. Nhiệm vụ cụ thể đồng chí đề nghị UBND huyện rà soát lại các nguồn lực để lòng ghép và huy động các nguồn xã hội hóa ưu tiên đầu tư cho 2 xã xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện các tiêu chí; tiếp tục chỉ đạo cơ cấu ngành nông nghiệp trong đó ưu tiên phát triển sản xuất theo chuỗi để tăng thu nhập cho người dân; Ban Chỉ đạo huyện tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ các thành viên hướng dẫn các xã và phối hợp với các xã thực hiện các tiêu chí; mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm tiêu chí phụ trách, phối hợp hướng dẫn các xã thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí định kỳ để đánh giá tiến độ theo từng tháng và báo cáo thường trực trước ngày 25 hàng tháng; cố gắng ra mắt nông thôn mới của 2 xã vào tháng 10 năm 2025; tổ công tác được Ban Thường vụ phân công tham gia xây dựng nông thôn mới của 2 xã tăng cường công tác kiểm tra để đánh giá và khắc phục hạn chế, yếu kém để thực hiện các tiêu chí đạt theo kế hoạch. Đối với 2 xã cần rà soát điều chỉ bổ sung kế hoạch, xác định mốc thời gian và phân công cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên và hoàn thành; phối hợp với các ngành của huyện tận dụng tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế của huyện, tạo điều kiện cho người dân được vay vốn, các nguồn ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng, nhà cửa, phát triển kinh tế cho người dân; chỉ đạo các bản rà soát và đưa vào hương ước các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới; giao Phòng Tư pháp hỗ trợ các bản hoàn thành quy ước hương ước; Cấp ủy phụ trách, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Ban Chỉ đạo phối hợp với 2 xã để thực hiện các tiêu chí đảm bảo; Đảng ủy 2 xã phải ra nghị quyết lãnh đạo kèm theo phân công chi tiết. Đối với các tiêu chí đã đạt phải củng cố và hoàn thành hồ sơ chứng minh và hoàn thành trước 30/4/2024. Đối với các bản về địch NTM, tăng cường làm tốt công tác quản lý, quy hoạch và công bố quy hoạch để người dân không xâm lấn, gắn với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia trong đó quan tâm đến các tiêu chí giảm nghèo, thu nhập, môi trường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề huyện nghiên cứu phát động các phong trào thi đua xây dựng cơ sở hạ tầng như 5 không 3 sạch… sát với tình hình thực tế của địa bàn. UBMTTQ huyện phát động trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức ủng hộ nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới 2 xã. Các tiêu chí chưa đạt cần có các giải pháp và tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất; các đoàn thể 2 xã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 16.07.2024

chương trình phát thanh 15.07.2024

chương trình phát thanh 13.07.2024