• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Ngày xuất bản: 05/03/2021 4:45:00 CH
Lượt đọc: 554

 Chiều ngày 05/03/2021, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Sùng A Chua, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; Các thành viên Ban chỉ đạo huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tại hội nghị Chi cục Thống kê huyện đã thông qua Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai phương án tổng điều kinh tế năm 2021, thông qua kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021, triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo đó, để cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân về mục đích, sỹ nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong tổng điều tra. Giúp đơn vị được điều tra và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổng điều tra, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân. Do đó, công tác tuyên truyền phải thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Thời gian thực hiện tuyên truyền được chia làm 2 đợt.  Đợt 1: từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội. Đợt 2: từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Công tác tuyên truyền được tập trung vào các nội dung tại Nghị định số 307, ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này đề nghị các cơ quan ban, ngành của huyện, các xã thị trấn trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền về Tổng điều tra kinh tế theo kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh và các trang báo chí, trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, Pa nô áp phích, logo…Cùng với đó, Ban chỉ đạo điều tra huyện cần xây dựng kế hoạch, nội dung về công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra tại huyện, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện; Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp xã cần làm tốt công tác chỉ đạo tổ dân, thôn bản tuyên truyền đến cơ sở sản xuất kinh doanh, cá thể nhằm hợp tác với điều tra viên cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời. Cần tổ chức tập huấn cho các điều tra viên nâng cao nhận thức, vai trò và nắm bắt tốt thông tin về tổng điều tra kinh tế năm 2021. Cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo nội dung kế hoạch đề ra./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 03.8.2021

Chương trình phát thanh 02/8/2021

chương trình phát thanh 31.7.2021