• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 29/10/2020 2:29:00 CH
Lượt đọc: 1217

 Ngày 29/10/2020, Đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Mù Cang Chải. Đoàn kiểm tra do đồng chí Đinh Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo và chuyên viên của các Sở, ban, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện có đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn có liên quan. 

Đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Mù Cang Chải

Tại huyện Mù Cang Chải, đoàn kiểm tra số 2 đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện, thị trấn và xã Chế Cu Nha.

Từ đầu năm đến nay, Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trong năm 2020; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Các cơ quan được phân công chủ trì các lĩnh vực CCHC đã tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai kế hoạch, chương trình theo đúng tiến độ, bảo đảm mục tiêu chung mà tỉnh đề ra. Các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành CCHC, thực thi các giải pháp có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2020 và chủ động, tích tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Đoàn công tác kiểm tra tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải

Trong 9 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, trong đó: 07 Kế hoạch, 04 báo cáo, 04 công văn, 02 Quyết định, 01 Chỉ thị; tiến hành kiểm tra công vụ và cải cách hành chính 08 đơn vị; UBND huyện đã tổ chức niêm yết công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức lên Trang thông tin điện tử huyện và tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống Dịch vụ công của tỉnh là 94.111 hồ sơ, trong đó cấp huyện tiếp nhận 66.107 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 28.004 hồ sơ, số trả trước hạn và đúng hạn đạt 99,99%. Tổng số hồ sơ giải quyết mức độ 3, mức độ 4 là 6.530 hồ sơ. Kết quả được các tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt tỷ lệ 100%, không có TTHC nào đánh giá không hài lòng.

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra Đoàn công tác Cải cách hành chính của tỉnh, đánh giá cao, công tác Cải cách hành chính của huyện đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm, đúng hạn đạt cao, chỉ số hài lòng của người dân cao. 

Đoàn kiểm tra của tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém mà huyện Mù Cang Chải cần khắc phục trong công tác CCHC đó là: Công tác phối hợp ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong triển khai nhiệm vụ chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, dẫn đến chỉ số CCHC hàng năm thuộc nhóm thấp của tỉnh. 

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới đoàn kiểm tra của tỉnh yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; tiếp tục rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hàng năm; đẩy mạnh việc nâng cao tỷ lệ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; đơn giản hóa các thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, y tế, giáo dục, việc làm; không ngừng đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng đơn giản, liên thông, liên kết, hiện đại, trực tuyến và văn hóa phục vụ. 

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 10.04.2021

chương trình phát thanh 09.04.2021

chương trình phát thanh 08.04.2021