• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (Mở rộng).
Ngày xuất bản: 10/12/2021 7:20:00 CH
Lượt đọc: 1067

 Ngày 10/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội lần thứ 12 (Mở rộng). Dự hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, UVBCH Đảng bộ huyện cùng lãnh đạo các ngành và các địa phương trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đã khai mạc hội nghị.

 

Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh,Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 12 (mở rộng)

      Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ và các chức danh chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã thông thông qua các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải như: Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình Công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; Tờ trình xin ý kiến vào Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2022; Tờ trình xin ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung); Triển khai Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về nâng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 15/11/2021 về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 20/10/2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; Tờ trình của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tờ trình của UBND huyện về phân khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Tờ trình của UBND huyện về phương án giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Cùng với đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện bỏ phiếu lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tới.

      Trong phần thảo luận của hội nghị các đại biểu đã thống nhất cao với các tờ trình, nghị quyết, quy định, hướng dẫn phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như nhiệm vụ chính trị năm 2022; đồng thời các địa phương, cơ quan đơn vị đã có các ý kiến liên quan đến công tác thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, như công tác giảm nghèo, thu cân đối ngân sách và kiến nghị với huyện về việc đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng lại nhà văn hóa; đầu tư xây dựng trụ sở UBND các địa phương; hỗ trợ thêm xi măng để tiếp tục thực hiện bê tông hóa các tuyến đường liên thôn; cần điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với thực tế địa phương và chi tiết về chỉ tiêu môi trường để thực hiện đảm bảo cho sự phát triển của từng địa phương; phân khai dự toán thu chi ngân sách cần chi tiết đến các đơn vị xã để đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của các địa phương; cần xác định các chỉ tiêu phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả….

 

Đồng chí Giàng A Vừ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

      Tại hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) đã thông qua các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2022 và được đông đủ các đại biểu cũng như UVBCH Đảng bộ huyện thống nhất cao.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

      Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên yêu cầu các Cấp ủy, cơ quan đơn vị bám sát các nhiệm vụ của huyện, trong đó chủ động trong chức trách nhiệm vụ, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, sáng tạo linh hoạt trong điều hành, tổ chức thực hiện trình tự thủ tục, tăng tốc thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ đề về đích sớm các chỉ tiêu; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện để làm hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương, cơ quan đơn vị; thực hiện kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, nỗ lực quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường rèn luyện, nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Đối với việc thực hiện Chương  trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị năm 2022 cũng như chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cần bám sát yêu cầu thực tiễn xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chủ động thực hiện Nghị quyết 61 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, trong đó nâng cao trách nhiệm của các cấp để tạo sự đồng thuận và phát huy nội lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và làm thay đổi tư duy của người dân; tăng cường thực hiện ngày cuối tuần cùng dân để tháo gỡ khó khăn ngay từ trong dân khơi dạy khát vọng vươn lên thoát nghèo; quan tâm nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn để không ai bị bỏ lại phía sau; đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tổ hợp tác giảm nghèo, gắn kết các hộ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xã hội, cụ thể sát với thực tế trên cơ sở đánh giá từng tiêu chí, rà soát đánh giá mức độ thiếu hụt, nguyên nhân dẫn đến nghèo, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tranh thủ tận dụng các nguồn lực từ các chính sách như Nghị quyết 88, Chương trình giảm nghèo bền vững để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo trong đó ưu tiên thực hiện cho các địa phương nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới, ưu tiên giải quyết vấn đề bức xúc như thiếu đất sản xuất, đất ở để kịp thời có phương hướng giải quyết kịp thời. Trong chương trình công tác năm 2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chủ trì phục vụ các nhiệm vụ, các chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện có hiệu quả đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất của người đứng đầu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị trong năm 2022.

 

A Lù

 

Tin khác

 • Hội Chữ thập đỏ huyện Mù Cang Chải tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 • Thanh âm xanh tổ chức Chương trình trồng 10.000 cây May Khao Lam tại xã Púng Luông
 • MTTQ huyện trồng trên 500 cây đào rừng nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác và thành lập đảng bộ huyện.
 • Mù Cang Chải: Những mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác
 • NỖ LỰC GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN VÙNG CAO MÙ CANG CHẢI
 • Mù Cang Chải: Tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện NQ 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Huyện uỷ Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Mô hình “ Ngày cuối tuần cùng dân”, tuyên dương các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021
 • Huyện ủy Mù Cang Chải hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031
 • Mù Cang Chải tham dự hội thảo du lịch Việt Nam cơ hội và thách thức tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Mù Cang Chải khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2022
 • 1-10 of 2203<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 20.5.2022

  chương trình phát thanh 19.5.2022

  chương trình phát thanh 18.5.2022