• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đảng bộ huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 4 chương trình trọng điểm.
Ngày xuất bản: 17/12/2020 9:20:00 SA
Lượt đọc: 785

 Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng. Trong 19 chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội lần thứ 18 Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đề ra có tới 16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu. Đây chính là kết quả quan trọng rất đáng t hào là nền tảng, quan trọng, vững chắc để Đảng bộ huyện vùng cao Mù Cang Chải tự tin bước vào thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyn Mù Cang Chải lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Nông Việt Yên kiểm tra mô hình rau sạch tại xã Khao Mang

Được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả từ Trung ương và tỉnh cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt khá cao so với mục tiêu Nghị quyết.

Là huyện 30a của tỉnh Yên Bái nên chỉ tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng, triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của huyện giảm 8,4% trên năm, vượt gần 2% so với mục tiêu Nghị quyết, dự kiến hết năm 2020 tỷ lệ giảm nghèo giảm xuống còn khoảng 33%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 20 triệu đồng/người, tăng trên 7 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách tăng cao, bình quân hằng năm tăng 15%, dự kiến đến hết năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 140 tỷ đồng, vượt 54% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra.

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, huyệnHYPERLINK "https://baodantoc.vn/niem-tin-gui-vao-dai-hoi-1583766961148.htm" HYPERLINK "https://baodantoc.vn/niem-tin-gui-vao-dai-hoi-1583766961148.htm"Mù Cang Chải còn đặc biệt, quan tâm đến công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên. Hiện toàn huyện có 32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 168 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 762 đảng viên, đạt 101,6% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 2.800 đảng viên.

Có được kết quả trên trước hết phải kể đến sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, nhất là từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân.

Theo đó, trong 5 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội và an sinh xã hội của huyện Mù Cang Chải đạt gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là hơn 4.000 tỷ đồng; chi bảo đảm an sinh xã hội là gần 3.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã đề ra chủ trương lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời phát huy được hiệu quả truyền thống đoàn kết, sự đồng sức, đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong việc cùng chung sức chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Toàn huyện Mù Cang Chải phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người  tăng gấp 2 lần so với năm 2020; thu ngân sách Nhà nước dự ước đạt trên 230 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,5%/năm; 80% hộ dân cư nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 98% dân số được sử dụng nước sạch; 80% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 2 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về về nông thôn mới, các xã còn lại mỗi xã phải có ít nhất 2 bản đạt nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo ít nhất 47%; giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động trên năm; mỗi năm kết nạp ít nhất 110 đảng viên; phấn đấu mỗi năm 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng Khang kiểm tra mô hình trồng hoa trên địa bàn xã Nậm Khắt

Với đặc thù một huyện nghèo của tỉnh và cả nước, mặc dù kinh tế có bước phát triển, nhưng chưa tương xứng với thế mạnh của địa phương, nhất là khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Phong trào xây dựng nông thôn mới còn nhiều mặt hạn chế, khi người dân còn nặng tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo tuy nhanh nhưng chưa bền vững… Đó là những thách thức rất lớn của huyện.

Với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cho đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu theo kế hoạch nhà nước năm 2020 của huyện Mù Cang Chải đã cơ bản về đích, có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, kế hoạch 210 của huyện ủy Mù Cang Chải trong thời gian qua đảng bộ huyện đã tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thầnNghị quyết số 18 NQ/TW và Nghị quyết số 19 NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, kế hoạch 72 của Tỉnh ủy Yên Bái đảm bảo hiệu quả đúng lộ trình đề ra. Tăng cương kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, xây dựng văn hóa công sở trong toàn hệ thống chính trị “ Chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”. Triển khai có hiệu quả “ Ngày cuối tuần cùng dân”. Đến nay, về kinh tế tổng sản, lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 45 nghìn tấn, tổng đàn gia súc đạt trên 76 nghìn con, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 350 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 133 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu từ du lịch của huyện đạt gần 98 tỷ đồng, toàn huyện thành lập mới được 119 doanh nghiệp và tổ hợp tác, giải quyết việc làm cho trên 1200 lao động, toàn huyện có 984 hộ thoát nghèo đạt 8,54%...huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhân xã Nậm Khắt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Bước vào thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ mới, giải pháp, Đảng bộ huyện xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển.

Huyện cũng sẽ triển khai 4 chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chương trình Phát triển du lịch "Xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện".  Chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Với ý chí, đổi mới, sáng tạo cùng tinh thần, đoàn kết, khát vọng vươn lên, tin tưởng rằng Đảng bộ huyện vùng cao Mù Cang Chải sẽ thực hiện thắng lợi toàn din các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Xây dựng huyện vùng cao Mù Cang Chải ngày càng phát triển, vững bước đi lên, trở thành huyện du lịch là điểm đến Bản sắc - an toàn và thân thiện./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.04.2021

chương trình phát thanh 14.04.2021

chương trình phát thanh 13.04.2021