• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày xuất bản: 04/01/2018 8:41:42 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

TIN KHÁC

 • Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 22/6/2019 củ UBND huyện Mù Cang Chải về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn triển khai thực hiện chỉ thị số 31-CT/HU ngày 15/8/2018 của ban thường vụ huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 phương hướng nhiệm vụ quý 3/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 1 phương hướng nhiệm vụ quý 2/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • 1-10 of 136<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 18.9.2021

  chương trình phất thanh 17.9.2021

  chương trình phát thanh 16.9.2021