• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lò Văn Sáu

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01672857258

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lò Văn Ly

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01655851210

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Đặng Văn Thức

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01694009354

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Tư

 

Địa chỉ

 

- Tổ 10, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0961917927

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Sanh

 

Địa chỉ

 

- Tổ 10, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01275600921

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Lượng

 

Địa chỉ

 

- Tổ 10, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

- Phục vụ ăn uống

 

Điện thoại

 

 

0972878214

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Tòng Văn Dơn

 

Địa chỉ

 

- Tổ 10, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01682886493

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lò Văn Đôi

 

Địa chỉ

 

- Tổ 10, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01626700853

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Thim

 

Địa chỉ

 

- Tổ 10, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0964716235

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nguyễn Thị Hương

 

Địa chỉ

 

- Bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0945467634

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Hảng A Dào

 

Địa chỉ

 

- Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01253455535

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Giàng A Dê

 

Địa chỉ

 

- Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

- Giá khởi điểm: 300.000 đ

 

Điện thoại

 

 

016979292222

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Hảng Thị BLa

 

Địa chỉ

 

- Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01242379309

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Giàng A Sáy

 

Địa chỉ

 

- Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01273416551

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lý Nủ Chù

 

Địa chỉ

 

- Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01254586808

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Giàng Chứ Ly

 

Địa chỉ

 

- Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0919827090

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lê Quốc Dũng

 

Địa chỉ

 

- Ngã Ba Kim, xã Púng Luông.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0942113064

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nguyễn Duy Đoạt

 

Địa chỉ

 

- Ngã Ba Kim, xã Púng Luông.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0982571968

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Chiêu Quân

Nguyễn Thị Thủy

 

Địa chỉ

 

- Ngã Ba Kim, xã Púng Luông.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0942110880

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Thào A Sang

 

Địa chỉ

 

- Bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0914872747

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Hà Văn Tiến

 

Địa chỉ

 

- Bản Lìm Thái, xã Cao Phạ.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01674921312

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Trí

 

Địa chỉ

 

- Bản Lìm Thái, xã Cao Phạ.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01687456582

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Sùng A Dê

 

Địa chỉ

 

- Bản Tà Chơ, xã Cao Phạ.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0945056662

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lò Văn Bích

 

Địa chỉ

 

- Bản Có Thái, xã Nậm Có.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0987559823

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cao Phạ

Lâm Phúc Huy

 

Địa chỉ

 

- Xã Cao Phạ.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0947120866

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Đường Văn Hặc

 

Địa chỉ

 

- Xã Cao Phạ.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0962715976

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Hà Sỹ

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Túc Nga

 

Địa chỉ

 

- Tổ 1, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0915422018

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nguyễn Thị Liên

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0977738666

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Quang Hiền

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Mỹ Tâm

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

02163878204 - 0972 953145

 

DANH SÁCH

NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI 

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Tường Vi

Nguyễn Văn Lộ

 

Địa chỉ

 

- Tổ 1, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0915484235

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Vũ Văn Trường

 

Địa chỉ

 

- Tổ 1, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0912503469

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nguyễn Thị Liên

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0965882869

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay Anh Thư

Cao Văn Chinh

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0946477080

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ

Lê Văn Long

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0948934667

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nghỉ 86 Cộng đồng, Homestay

Lương Hải Trọng

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

Số điện thoại: 0979983990

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Hằng Béo

Vũ Thị Hằng

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0944904047

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ 80K

Đỗ Thị Nga

 

 

Địa chỉ

 

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

 

Điện thoại

 

 

0981593988

 


 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Ngủ

Đinh Phương Vĩnh

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0914170108

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ

Phạm Thành Trung

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01659675037

 


 

Tên nhà nghỉ

 

 

Thành Công Hotel

Nguyễn Thành Công

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0912429112

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Suối Mơ

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 4, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0984490789

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Sơn Ca

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 4, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0988981675

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Quang Minh

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0912501627

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ

Nguyễn Trọng Hải

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01666986470

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Bưu điện

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Moon 1

Đỗ Kiến Mận

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0972979334

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Diệu Anh

Phan Văn Đoàn

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0916463686

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Hương Giang

Phạm Văn Giang

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0942479495

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ TUBYAJ

Giàng A Tu

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0973978922

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ Bảo Nhi

Hoàng Quang Trung

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01699540559

 


 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Duy Vũ

Phạm Minh Dũng

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm: 250.000đ

 

Điện thoại

 

 

0977950630

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ MOON 2

Đỗ Kiến Đào

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0972789569

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ phượt

Hoàng Văn Quý

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 7, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01686795168

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ phượt

Hoàng Văn Cường

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 7, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01666727999

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay Hòa Linh

Lương Văn Hòa

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

- Dịch vụ: Xông hơi, phục vụ ăn, uống.

 

Điện thoại

 

 

0915512581

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nông Văn Êm

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01667763445

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Pản

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01644543620

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lò Thị Chi

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

Số điện thoại: 0986217758

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lò Văn Hà

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01232104046

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Tòng Văn Lả

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01628003019

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nông Văn Phích

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01695331574

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Lanh

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01667026358

 

 

 

DANH SÁCH

NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI 

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Tường Vi

Nguyễn Văn Lộ

 

Địa chỉ

 

- Tổ 1, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0915484235

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Vũ Văn Trường

 

Địa chỉ

 

- Tổ 1, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0912503469

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nguyễn Thị Liên

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0965882869

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay Anh Thư

Cao Văn Chinh

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0946477080

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ

Lê Văn Long

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0948934667

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nghỉ 86 Cộng đồng, Homestay

Lương Hải Trọng

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 2, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

Số điện thoại: 0979983990

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Hằng Béo

Vũ Thị Hằng

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0944904047

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ 80K

Đỗ Thị Nga

 

 

Địa chỉ

 

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

 

Điện thoại

 

 

0981593988

 


 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Ngủ

Đinh Phương Vĩnh

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0914170108

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ

Phạm Thành Trung

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01659675037

 


 

Tên nhà nghỉ

 

 

Thành Công Hotel

Nguyễn Thành Công

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 3, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0912429112

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Suối Mơ

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 4, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0984490789

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Sơn Ca

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 4, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0988981675

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Quang Minh

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0912501627

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ

Nguyễn Trọng Hải

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01666986470

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Bưu điện

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Moon 1

Đỗ Kiến Mận

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 5, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0972979334

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Diệu Anh

Phan Văn Đoàn

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0916463686

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Hương Giang

Phạm Văn Giang

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0942479495

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ TUBYAJ

Giàng A Tu

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0973978922

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ trọ Bảo Nhi

Hoàng Quang Trung

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01699540559

 


 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Duy Vũ

Phạm Minh Dũng

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm: 250.000đ

 

Điện thoại

 

 

0977950630

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ MOON 2

Đỗ Kiến Đào

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 6, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

0972789569

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ phượt

Hoàng Văn Quý

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 7, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01686795168

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ phượt

Hoàng Văn Cường

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 7, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01666727999

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay Hòa Linh

Lương Văn Hòa

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

- Dịch vụ: Xông hơi, phục vụ ăn, uống.

 

Điện thoại

 

 

0915512581

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Nông Văn Êm

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01667763445

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lương Văn Pản

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm:

 

Điện thoại

 

 

01644543620

 

 

 

 

 

 

Tên nhà nghỉ

 

 

Nhà nghỉ Cộng đồng, Homestay

Lò Thị Chi

 

 

Địa chỉ

 

- Tổ 9, TT Mù Cang Chải.

- Giá khởi điểm: