Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyến vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) ; hình thức, thời gian làm bài thi và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Mù Cang Chải năm 2022
Ngày xuất bản: 16/09/2022 7:33:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết