Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở đô thị (ODT) Công trình: Dự án san tạo quỹ đất dân cư tổ 2 (trước là tổ 3), tổ 4 (trước là tổ 7) thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Giai đoạn 2)
Ngày xuất bản: 08/09/2020 2:31:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết