Thông báo số 438/TB-UBND, ngày 16/12/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả xét tuyển công chức cấp xã và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển vào chức danh công chức cấp xã huyện Mù Cang Chải năm 2019
Ngày xuất bản: 18/12/2019 9:25:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết