Thông báo kết quả sát hạch đối với nhân sự dự kiến giới thiệu bầu tham gia lần đầu giữ chức vụ Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn đợt III giai đoạn 2021-2026
Ngày xuất bản: 08/03/2022 3:40:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết