Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở thuộc dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 29/10/2021 12:00:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết