Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Tiến Đức, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo chương trình XDNTM tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM năm 2017
Ngày xuất bản: 03/04/2017 9:19:00 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết