Thông báo kết luận của đồng chí Lương Thị Xuyến phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử huyện tại hội nghị tổng kết công nghệ thông tin Tổng kết trang thông tin điện tử huyện năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày xuất bản: 06/03/2018 9:51:00 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết