Quy chế số 06-QC/HU ngày 09/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
Ngày xuất bản: 11/10/2019 8:46:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết